Czy mamy czym oddychać? Raport o jakości powietrza nie pozostawia złudzeń

Strona główna Czy mamy czym oddychać? Raport o jakości powietrza nie pozostawia złudzeń
Czy mamy czym oddychać? Raport o jakości powietrza nie pozostawia złudzeń - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Photoholgic / Unsplash

Nad zagadnieniem jakości powietrza pochylili się Szwajcarzy z IQAir w najnowszym raporcie. Wnioski nie są optymistyczne – zanieczyszczenie powietrza prowadzi do wielu schorzeń i jest przyczyną co dziewiątego zgonu na świecie.

Opublikowany przez szwajcarskie IQAir raport „2023 World Air Quality Report” jest poświęcony jakości powietrza na świecie według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących pyłu zawieszonego PM2,5, będącym jedną z najbardziej rozpowszechnionych form zanieczyszczenia powietrza.

Raport zawiera globalny przegląd danych dotyczących jakości powietrza za ubiegły roku. Dane przedstawione w raporcie zostały zebrane z ponad 30 tys. stacji monitorowania jakości powietrza obsługiwanych przez instytucje badawcze, organy rządowe, uniwersytety i organizacje non-profit.

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie. Czy jest się czego obawiać?


Stężenie PM2,5 – pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 mikrona – jest głównym wskaźnikiem jakości powietrza w „2023 World Air Quality Report”. Mierzony w mikrogramach na metr sześcienny (μg/m3), PM2,5 jest jednym z sześciu powszechnych zanieczyszczeń monitorowanych i regulowanych przez agencje ochrony środowiska ze względu na znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za około siedem milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie każdego roku. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną co dziewiątego zgonu na świecie.

Jak wspomina omawiany raport od IQAir, ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza PM2,5 prowadzi i zaostrza wiele schorzeń, w tym m.in. raka, udary czy też choroby płuc. Ponadto narażenie na podwyższony poziom pyłu zawieszonego może upośledzać rozwój dzieci oraz komplikować przebieg już istniejących chorób, np. cukrzycy.

Zanieczyszczenie powietrza na świecie. W którym kraju jest najczystsze powietrze?


W 2023 roku, 10 spośród 134 raportujących krajów zdołało osiągnąć roczną wartość PM2,5 wynoszącą 5 μg/m3.  Są to (począwszy od kraju z najczystszym powietrzem): Polinezja Francuska, Mauritius, Islandia, Grenada, Bermudy, Nowe Zelandia, Australia, Portoryko, Estonia oraz Finlandia.

Jeśli chodzi o kraje charakteryzujące się najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to na czele znajdują się: Bangladesz, Pakistan oraz Indie.


ZielonaGospodarka
10 najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie w 2023 roku


Stolicą z najczystszym powietrzem na świecie jest portorykańskie San Juan (2,7 μg/m3), zaś najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają mieszkańcy indyjskiej stolicy – New Delhi (92,7 μg/m3).

A jak wygląda zanieczyszczenie powietrza w Polsce w świetle omawianego raportu?

Jeśli chodzi o sytuację w naszym kraju, to Polska zajmuje 74.miejsce na 100 prezentowanych państw w raporcie, z zanieczyszczeniem powietrza pyłem zawieszonym na poziomie 14,1 μg/m3.

Wśród 100 analizowanych stolic, Warszawa zajmuje 68.miejsce z zanieczyszczeniem powietrza na poziomie 13,2 μg/m3.

Zanieczyszczenie powietrza to globalny problem. Ale największy dla Azji


Tylko 9 proc. raportujących miast osiągnęło roczną wytyczną WHO dotyczącą PM2,5, zatem pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza.

Podczas gdy PM2,5 stwarza zagrożenie dla zdrowia, jego konsekwencje wykraczają poza nasze zdrowie, obejmując antropopresję. Zmiany klimatyczne, wywołane głównie przez emisje gazów cieplarnianych, odgrywają kluczową rolę we wpływie na stężenie zanieczyszczeń powietrza PM2,5, a emisje paliw kopalnych są jednocześnie odpowiedzialne za większość zgonów związanych z PM2,5 – stwierdza raport.


ZielonaGospodarka
Mapa stężenia PM2,5


Podczas gdy Europa nakłada na siebie kolejne ograniczenia dotyczące emisji, ze świecą szukać podobnego zaangażowania poza UE. Jak wynika z omawianego raportu, kwestia jakości powietrza dotyczy w szczególności kontynentu azjatyckiego, przed którym czeka dużo pracy w stosunku do państw Zachodu.

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.