DNV wie jak optymalizować projektowanie instalacji morskich farm wiatrowych

Strona główna Energetyka, OZE DNV wie jak optymalizować projektowanie instalacji morskich farm wiatrowych

Partnerzy portalu

DNV wie jak optymalizować projektowanie instalacji morskich farm wiatrowych - ZielonaGospodarka.pl

DNV zakończyło etap 1 wspólnego projektu branżowego, którego celem było ustanowienie standardów podstacji morskich dla rozwijającego się sektora pływającej energii wiatrowej. Wnioski zawarte w raporcie warte są upowszechniania, by uniknąć wpadek firm uczestniczących w budowie zarówno stacjonarnych jak i pływających farm wiatrowych. A jest ich ostatnio zbyt wiele.

Raport dotyczy budowy pływających podstacji i jest efektem współpracy 38 firm działających w biznesie z dużym doświadczeniem w branży – informuje Penda Sall, która złożyła obszerną relację wyników projektu.

Do opracowania raportu zaproszono operatorów systemów przesyłowych, deweloperów, dostawców komponentów, wykonawców zajmujących się inżynierią, zaopatrzeniem, budową i instalacją oraz stocznie. Chodziło o to by przygotować się do przewidzenia ryzyk i zagrożeń, przezwyciężenia niespodzianek oraz sprostania możliwym wyzwaniom związanym z pływającymi podstacjami morskimi.
- W pierwszej fazie wspólnego projektu branżowego (JIP - joint industry project) zbadano wykonalność pływających podstacji morskich, zidentyfikowano luki technologiczne i potwierdzono dojrzałość rozwiązań prądu przemiennego w stosunku do rozwiązań prądu stałego – informuje Sall.

Projekt będzie kontynuowany w kolejnej fazie. Na potrzeby etapu 2 do projektu zaproszeni zostaną nowi uczestnicy. DNV motywuje to tym, że takie podejście  przyczyni się do aktualizacji w 2024 r. standardów dotyczących podstacji morskich i pływających kabli przesyłowych wysokiego napięcia.

Standardy dla pływających podstacji

- Ostatecznym celem JIP jest wspieranie projektowania i budowy pływającej farmy wiatrowej przy akceptowalnym poziomie ryzyka technicznego, handlowego i HSE, poprzez solidne wytyczne – podkreśla w raporcie DNV.

DNV w Energy Transition Outlook 2023 prognozuje, że moc pływających morskich elektrowni wiatrowych przekroczy 260 GW do roku 2050. Morskie farmy wiatrowe nie mogą obyć się bez podstacji. A od morskich podstacji pływających oczekuje się specjalnych standardów bezpieczeństwa i niezawodności.

Odgrywają kluczową rolę w skalowaniu pływającej morskiej energii wiatrowej, służąc jako węzły łączące wiele turbin wiatrowych i przesyłające energię odnawialną do odbiorców na lądzie – podkreśla w raporcie DNV i zaznacza, że „Projektowanie i wdrażanie takich podstacji wiąże się z odrębnymi wyzwaniami, w tym koniecznością stosowania elastycznych kabli wysokiego napięcia i osprzętu energetycznego, który jest w stanie wytrzymać ruchy konstrukcji pływających.

Koncentrując się na wyeliminowaniu luk w istniejących technologiach i standardach mających zastosowanie do pływających podstacji, JIP pomoże branży wiatrowej wykorzystać swój potencjał i przyczynić się do ciągłej ewolucji światowego systemu energetycznego – wyjaśnia Sall.

Do najważniejszych efektów pierwszego etapu projektu JIP należy potwierdzenie wykonalności pływających podstacji morskich (FOSS) i kabli przesyłowych, identyfikacja luk technologicznych wymagających uwagi oraz podkreślenie dojrzałości rozwiązań prądu przemiennego w porównaniu z rozwiązaniami prądu stałego.

Standardy wykonalności


W ramach projektu przeprowadzono także analizę wykonalności różnych typów pływaków i koncepcji elastycznych kabli eksportowych. Kładąc nacisk na solidny proces projektowania zoptymalizowanych zintegrowanych podstacji pływających, DNV planuje uwzględnić ustalenia JIP w kolejnej aktualizacji DNV-ST-0145 dla podstacji pływających i DNV-ST-0359 dla kabli przesyłowych. Obie normy  zostaną opracowane do 2024 roku.

- Normy są ważne w branżach wschodzących, ponieważ zachęcają do innowacji i konkurencji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność - podkreśla Claus Christensen, Executive Vice President, Renewables Certification, Energy Systems, DNV.

- Współpraca z 38 wiodącymi firmami zajmującymi się wszystkimi zakresami i dyscyplinami w ramach tego projektu była bardzo cenna i nie możemy się doczekać integracji pływających podstacji z DNV-ST-0145. Ponieważ branża zdobywa prawdziwe doświadczenie projektowe w wyniku projektowania i budowy pływających podstacji, wyciągnięte wnioski należy uwzględnić w normie – stwierdził Christensen.

- DNV we współpracy z partnerami branżowymi opracowało wcześniej szeroko stosowaną normę DNV-ST-0145 dla podstacji morskich, koncentrując się głównie na instalacjach stacjonarnych sytuowanych na dnie - mówi Kim Sandgaard-Mørk, wiceprezes wykonawczy ds. certyfikacji odnawialnych źródeł energii, systemy energetyczne w DNV. W ciągu ostatnich dziesięciu lat norma ta odegrała kluczową rolę, stanowiąc podstawę certyfikacji morskich podstacji elektrycznych. Dzięki naszym predykcyjnym modelom badawczym ETO rozpoznaliśmy rosnącą tendencję w kierunku pływającego wiatru. DNV zainicjowało ten wspólny projekt branżowy, aby opracować standardy mające zastosowanie szczególnie do podstacji pływających” – powiedział Kim Sandgaard-Mørk.

Normy dla pływających podstacji

- JIP przyczynił się do wspólnego zrozumienia wyzwań stojących przed pływającymi podstacjami morskimi, które są kluczowymi elementami ewoluującego krajobrazu energii odnawialnej – dodała kierownik projektu JIP, Kristin Nergaard Berg, Senior Principal Consultant, Energy Systems at DNV.

- Nasze zaproszenie do poszukiwania partnerów spotkało się z dużym zainteresowaniem, spełniając cel, jakim było ustanowienie wspólnego zrozumienia najlepszych praktyk branżowych i wymagań technicznych. Współpraca między ekspertami branżowymi jest zawsze kluczowa dla rozwoju technologii i standardów, co ostatecznie będzie korzystne dla całego sektora odnawialnych źródeł energii, ponieważ ułatwiamy skalowanie pływających projektów morskich elektrowni wiatrowych – podkreśla Berg.

DNV rozpoczyna obecnie Fazę 2 JIP. Do jej realizacji zostaną zaproszeni uczestnicy Fazy 1 oraz nowi partnerzy. Faza 2 będzie opierać się na wynikach fazy 1 i informacjach otrzymanych od autorów – zapowiada DNV.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wspólnego projektu branżowego DNV i jego wkładu w rozwój standardów stacji morskich można bezpłatnie pobrać raport podsumowujący projekt. Warto wesprzeć się również informacjami na temat najnowszych prognoz dotyczących wzrostu i uśrednionego kosztu energii (LCOE) dla pływającej morskiej energetyki wiatrowej. Informacje zawarte są w raporcie DNV dotyczącym perspektyw transformacji energetycznej na rok 2023.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.