Port Service
Transport, Elektromobilność

Rotorowy zawrót głowy. Wiatr obniży zużycie paliwa statku i zmniejszy emisje CO2 o 30%

Porty muszą przygotować się do obsługi statków z żaglami i rotorami. Oldendorff i Norsepower ogłosiły w lutym br. zawarcie porozumienia w sprawie wykorzystania rotorów w celu redukcji emisji CO2 przez masowiec eksploatowany przez niemieckiego armatora. Norsepower Rotor Sails pozwoli na wykorzystanie technologii napędu wiatrowego i zmniejszenie zużycia paliwa w czasie podróży. Przy dobrych wiatrach można nawet liczyć na zmniejszenie emisji CO₂ do 30%.

13.02.2024, 10:50
Energetyka, OZE

Rząd Indii zapewni 30% dotację na zielone porty i stocznie. Na kursie wodór, ekologiczne paliwa i informatyzacja

Indie intensywnie przekształcają duże i małe porty w centra logistyczne przyjazne dla środowiska. Rząd Indii przedstawił niedawno szereg inicjatyw mających na celu zachęcenie do stosowania ekologicznych technologii w portach. W 2024 r. programy wchodzą w życie przy istotnym wsparciu rządu w Delhi. Jest to szerszy program rozwoju żeglugi Indii ogłoszony przez indyjskie Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW).

06.02.2024, 11:11
Transport, Elektromobilność

Rotterdamu energetyczna transformacja. Miasto i port jak jeden organizm

Rotterdam, miasto i port położone nad Morzem Północnym, wykorzystuje swoje położenie do kreowania połączeń morskich, logistycznych i biznesowych Europy Północnej ze światem. Port i działające w nim klastry przemysłowe są miejscem tworzenia przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje.

17.12.2023, 10:57
Energetyka, OZE

Komisyjne budowanie sieci energetycznych. UE sfinansuje ponad 100 projektów

UE wybrała ponad 100 projektów elektroenergetycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („PCI”) i ułatwiła wydawanie pozwoleń na ich budowę, w tym poprzez finansowanie – zwłaszcza w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) – informuje Komisja Europejska w dokumencie, który pod koniec listopada br. rozesłała do najważniejszych organów UE.

04.12.2023, 10:35
Energetyka, OZE

Chińskie recepty na rozwój morskich farm wiatrowych. Spójna strategia rządu i prowincji

Dwa lata temu włączona do sieci została morska farma wiatrowa Shanwei Jiazi 2 i w ten sposób zrealizowany został projekt o mocy 1,4 mln kW. To największa morska farma wiatrowa w Chinach, która została w pełni ukończona i oddana do użytku przez CGN.

29.11.2023, 11:47
Energetyka, OZE

Kręte zielone ścieżki dojścia do zeroemisyjności. Polska na ścieżce podejścia

Polska z programami rozwoju energetyki odnawialnej na lądzie i morzu oraz planami budowy energetyki jądrowej weszła na ścieżkę podejścia. Od warunków prawnych, determinacji władz krajowych i samorządów oraz społeczności lokalnych będzie zależało w jakim tempie osiągniemy wskaźniki i cele założone w raporcie DNV.

20.11.2023, 09:45
Energetyka, OZE

DNV wie jak optymalizować projektowanie instalacji morskich farm wiatrowych

DNV zakończyło etap 1 wspólnego projektu branżowego, którego celem było ustanowienie standardów podstacji morskich dla rozwijającego się sektora pływającej energii wiatrowej. Wnioski zawarte w raporcie warte są upowszechniania, by uniknąć wpadek firm uczestniczących w budowie zarówno stacjonarnych jak i pływających farm wiatrowych. A jest ich ostatnio zbyt wiele.

08.11.2023, 13:25
Transport, Elektromobilność

Port Barcelona będzie „zielony” w 2050 r. W tym roku przeniósł statki wycieczkowe i promy z centrum na peryferie miasta

Port w Barcelonie jesienią br. przyjął ostatni statek wycieczkowy w centrum miasta. Do połowy października br. statki z pasażerami cumowały przy nabrzeżu północnym Barcelony, zlokalizowanym w World Trade Center. Od listopada statki wycieczkowe będą dobijać do nabrzeża Adossat. Jest to dzielnica znacznie oddalona od centrum miasta i dzielnic mieszkaniowych.

06.11.2023, 11:14
Energetyka, OZE

Morska energetyka wiatrowa. Biznesplany do rewizji

Morska energetyka wiatrowa znalazła się na głębokiej wodzie i boryka się z niespotykanymi dotąd trudnościami w obliczu rosnących kosztów. Wiodący operatorzy na tym zmonopolizowanym rynku ogłaszają po trzech kwartałach niespotykane dziury w budżetach. Już pojawiły się głosy o konieczności ratowania firm przez rządy i naciski na drenowanie kieszeni konsumentów przemysłowych i detalicznych.

05.11.2023, 10:46
Energetyka, OZE

Finlandia stawia na farmy w Zatoce Botnickiej. Robi to szybko i sprawnie

Rząd fiński udzielił pozwoleń na badania lokalizacyjne dla dwóch nowych akwenów projektowych Ilmatar Offshore, Bothnia i Bothnia West. W fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej powstaną morskie farmy wiatrowe. Ilmatar Offshore wyznaczył dwa nowe obszary odpowiednie dla wykorzystania energetyki wiatrowej w fińskiej strefie ekonomicznej. Akweny na które zainstalowane zostaną MFW Bothnia i Bothnia West i znajdują się na środku Zatoki Botnickiej, około 100 kilometrów od zachodniego wybrzeża Finlandii.

24.10.2023, 14:56

Dziękujemy za wysłane grafiki.