Jeszcze więcej OZE z offshore – ważna nowelizacja ustawy przyjęta

Jeszcze więcej OZE z offshore – ważna nowelizacja ustawy przyjęta - ZielonaGospodarka.pl
11.07.2023 20:52 Źródło: PAP MediaRoom/PSEW
Strona główna Energetyka, OZE Jeszcze więcej OZE z offshore – ważna nowelizacja ustawy przyjęta

Partnerzy portalu

Jeszcze więcej OZE z offshore – ważna nowelizacja ustawy przyjęta - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu, dostosują także polskie prawo do przepisów UE. Szczególnie ważne dla branży wiatrowej jest zwiększenie ambicji w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska został przyjęty jednogłośnie, nikt nie sprzeciwił się proponowanym zmianom. Jeśli Senat nie zgłosi żadnych poprawek do ustawy, będzie ona czekać na podpis prezydenta.

Przyjęcie 7 lipca przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii to dobry sygnał dla branży wiatrowej. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt zawiera zapisy, które mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Ma też dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa wdraża bowiem dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywę „REDII”), niemniej jednak zawiera również kilka elementów, które ułatwią dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Rząd stawia na morskie farmy wiatrowe


Z punktu widzenia branży morskiej energetyki wiatrowej, kluczowym elementem ww. projektu ustawy jest zwiększenie ambicji w zakresie rozwoju sektora offshore. Decyzja zwiększająca dopuszczalną ilość morskich farm wiatrowych, które będą mogły powstać w ramach przewidzianego w przepisach systemu wsparcia z 10,9 GW do 17,9 GW to krok w dobrą stronę, który umożliwi nie tylko dostarczenie większych wolumenów, czystej i taniej energii, ale przede wszystkim umożliwi rozwój przemysłu offshore w Polsce. Kluczowe bowiem w tym zakresie jest posiadanie długoterminowej, ambitnej perspektywy rozwoju sektora offshore – dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, taka wizja została stworzona.

Gwarancje pochodzenia


Ważną zmianą w projekcie ustawy jest zagwarantowanie możliwości przystąpienia Prezesa URE do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AiB) czyli podmiotu zrzeszającego organy wydające gwarancje pochodzenia. Działanie to umożliwi synchronizację krajowego rejestru z tym prowadzonym przez AIB, a tym samym możliwość międzynarodowego obrotu polskimi gwarancjami pochodzenia.

Instalacja hybrydowa


Nowelizacja definicji instalacji hybrydowej powinna przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Rozwiązanie to zyska dodatkowo na znaczeniu w momencie wdrożenia przepisów umożliwiających cable pooling, na co w dalszym ciągu czeka sektor energetyki wiatrowej.

Nowelizacja trafi teraz do prac w Senacie, a jeśli Senat zgłosi poprawki, zostaną one poddane pod głosowanie w Sejmie. Następnie nowe prawo zostanie przekazane do podpisu prezydenta.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.