Katowice mają ponad 100 zielonych zadań na 2024

Katowice mają ponad 100 zielonych zadań na 2024 - ZielonaGospodarka.pl
30.09.2023 10:07
Strona główna Klimat, Edukacja Katowice mają ponad 100 zielonych zadań na 2024

Partnerzy portalu

Katowice mają ponad 100 zielonych zadań na 2024 - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Ponad 100 zadań finansowanych z trzymilionowej puli tzw. zielonego budżetu Katowic ma zostać zrealizowanych w 2024 r. – wynika z czwartkowej informacji miasta. Zielony budżet to wydzielona część budżetu obywatelskiego Katowic, którego wyniki opublikowano w środę.

Zielony budżet zakłada m.in. punktowe inwestycje związane z zazielenianiem miasta. Ma on jednak formę nie plebiscytu, lecz konsultacji społecznych (ostateczna decyzja należy do urzędników). Po weryfikacji, którą przeszło 156 projektów, 27 września zakończył prace zespół oceniający, a w czwartek opublikowano informację o wyborze zadań do realizacji.

„Zielony budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym, jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201” – powiedział, cytowany w czwartkowej informacji miasta, jego prezydent Marcin Krupa.

„Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu zespół oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie” – uściślił Krupa.

Katowiccy urzędnicy wyjaśniają, że ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację, rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje zespół oceniający w składzie m.in. ze specjalistami z katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej, przy wsparciu przedstawicieli środowisk naukowych i strony społecznej.

W tym roku zespół oceniający wybrał 107 zadań do realizacji, jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”, na które zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Będzie to dogęszczenie zieleni, nowe nasadzenia, dosadzenie drzew, pielęgnacja drzewostanu historycznego i utworzenie zielonej zapory odgradzającej park od autostrady A4.

W ośmiu dzielnicach zespół zarekomendował do realizacji wszystkie zadania, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczną. Są to: Brynów cz. wschodnia–os. Zgrzebnioka, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Dąb, Janów – Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Podlesie.

Wśród wybranych propozycji ogólnomiejskich jest pomysł kąpieli leśnych dla katowickich seniorów w miejskich parkach. Nowe łąki kwietne zostaną posiane na os. Paderewskiego, os. Witosa oraz w Kostuchnie, a w Zawodziu, w pobliżu X liceum, powstanie ogród lawendowy.

Rewitalizację przejdą skwery: przy ul. Koszalińskiej, skwer Macharskiego w Dębie oraz na wysokości ul. Krakowskiej 136 w Szopienicach-Burowcu. W Załęskiej Hałdzie powstanie zielony zakątek z miniłąką kwietną, ławką i stołem; w Nikiszowcu stworzona zostanie zielona strefa składająca się z drzewek, kwietników i ławek.

Do realizacji wybrano też zadania dot. montażu pojemników zbierających deszczówkę, która może być później wykorzystywana do podlewania pobliskich roślin, m.in. w Zawodziu i Wełnowcu-Józefowcu. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, m.in. w parku Kościuszki, Kostuchnie i w Ligocie-Panewnikach (tam z kamerami). Realizowane będą warsztaty edukacyjne.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł rozdzielane jest pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafia na zadania o charakterze ogólnomiejskim. W trzech dotychczasowych edycjach zielonego budżetu do realizacji wybrano 239 zadań za ponad 7,5 mln zł.

Ogółem do tegorocznej 10. edycji budżetu obywatelskiego i 4. edycji zielonego budżetu mieszkańcy Katowic zgłosili prawie 500 wniosków. Oba te narzędzia zasila kwota ponad 20,5 mln zł.

autor: Mateusz Babak

mtb/ mmu/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.