Kolejne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy to nowa szansa dla przedsiębiorców, co z prosumentami?

zg

25.09.2023 13:31
Strona główna Energetyka, OZE Kolejne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy to nowa szansa dla przedsiębiorców, co z prosumentami?

Partnerzy portalu

Kolejne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy to nowa szansa dla przedsiębiorców, co z prosumentami? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Euros Energy

Podpisana ostatnio nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii brutto oraz wspieranie rozwoju sektora zielonej energii w kontekście międzynarodowych zobowiązań związanych z redukcją emisji. Zmiany te cieszą, tym bardziej, że do wyznaczonego celu mamy jeszcze daleko.

Czy OZE stanie się normą?


Niedawno podpisana nowelizacja ustawy ma na celu stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Promuje ona m.in. rozwój klastrów energii oraz zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Obecnie zwolnienie z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nie przekraczającej 50 kW.

Takich zmian powinno być coraz więcej. Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%. Warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.

Efektem nowelizacji ustawy będzie nie tylko przyspieszenie transformacji energetycznej kraju poprzez zwiększenie mocy instalacji przyłączonych do systemu, ale także otwarcie nowych możliwości dla polskich przedsiębiorstw. Zmiana ta stanowi szansę dla firm na budowanie farm fotowoltaicznych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Stawiając na energię odnawialną, Polska odpowiada nie tylko na globalne wyzwania i unijne przepisy, ale także tworzy lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla Tomasz Walczak, CTO Euros Energy. Energia odnawialna pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększa naszą niezależność od importowanych surowców energetycznych i jest krokiem ku większej suwerenności oraz stabilności ekonomicznej. W ramach nowelizacji ustawy, przewidziano również utworzenie krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Jego celem jest zapewnienie pełnego wsparcia informacyjnego dla każdego podmiotu, który planuje rozpocząć produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE – dodaje.

Co jeszcze się zmieni?

Co więcej, nowelizacja ustawy wprowadza bardziej szczegółowe zasady dotyczące zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz udzielania gwarancji jego pochodzenia. Zmiany te nakładają na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek publikacji danych na temat efektywności energetycznej. Doprecyzowuje się również przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza się zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

Nowe regulacje wprowadzają również m.in. dwuetapowy system rozliczeń dla prosumentów lokatorskich, czyli podmiotów wytwarzających energię dla wspólnych części budynku wielolokalowego. Za energię, którą prosument wytworzy i zużyje w ciągu tej samej godziny, nie będzie płacił, włączając w to zmienną część opłat dystrybucyjnych. Nadmiar wytworzonej energii zostanie przekształcony w depozyt prosumencki, który będzie wyceniany przez sprzedawcę – do 1 lipca 2024 r. według ceny miesięcznej, a po tym terminie według ceny godzinowej. Zebrane środki zostaną przelane na wyznaczone przez prosumenta konto na koniec okresu rozliczeniowego.

Nowelizacja obejmuje również inne istotne rzeczy, jak np. ustanowienie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcie biogazu rolniczego z definicji biogazu. Pełną treść zmian można znaleźć tutaj: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-siedem-ustaw,73723

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest konieczny. Dostrzegają go również obywatele. Z niedawno przeprowadzonego badania przez firmę Opinia24 na zlecenie Euros Energy wynika, że znacząca większość Polaków jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii (OZE). Aż 91% respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" na pytanie, czy Polska powinna inwestować w rozwój OZE. Zaledwie 7% respondentów jest przeciwna takim inwestycjom.

Euros Energy to polska firma inżynieryjna propagująca nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. Jest producentem ekologicznych urządzeń m.in. pomp ciepła. Produkty marki są skierowane do klientów indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych. Dzięki zespołowi ekspertów, 12 latom doświadczenia dla budownictwa wielorodzinnego, czterem specjalistycznym laboratoriom z sukcesem realizuje swoje projekty, które stanowią element transformacji energetycznej Polski. Euros Energy produkuje nie tylko urządzenia, lecz całe ekologiczne systemy.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.