“Let´s get green!” Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu

zk

27.02.2023 05:58
Strona główna Klimat, Edukacja “Let´s get green!” Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu

Partnerzy portalu

“Let´s get green!” Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu - ZielonaGospodarka.pl
Warsztaty - jak wdrażać zieloną transformację w zakładzie pracy. Fot. Let's Get Green.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią egzystencjalne zagrożenie dla Europy i świata. Przyjęty przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład jest mapą drogową dla gospodarki europejskiej, by stała się zasobooszczędna, energooszczędna i neutralna klimatycznie, a jednocześnie nowoczesna i coraz bardziej konkurencyjna. Transformacja powinna być planowana i wdrażana w sposób sprawiedliwy, a więc przy zaangażowaniu i z uwzględnieniem interesów pracowników i obywateli, którzy odczują jej skutki.Przechodzenie na zero- i niskoemisyjne źródła energii i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (oraz cyfryzacja) to kierunki, które odmienią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmienią się modele działania, produkty i usługi a wraz z nimi miejsca pracy i wymagane kwalifikacje. Jednym słowem, przedsiębiorstwa staną przed strategicznymi decyzjami, które będą miały wpływ na sytuację pracowników i zatrudnienie (nierzadko w obrębie całego łańcucha wartości). Dlatego w procesie planowania zielonej transformacji w przedsiębiorstwie powinny mieć głos związki zawodowe i rady pracowników.

Zaangażowanie reprezentacji pracowniczej  przynosi korzyści obu stronom. Włączenie pracowników pozwoli przedsiębiorstwu szybciej dojść do lepszych rozwiązań, a jednocześnie przeprowadzić transformację w sprawiedliwy sposób, a więc z poszanowaniem praw i interesów pracowników oraz przy ich udziale.

Szeroko zakrojone zmiany, jakie wiążą się z wdrożeniem zielonej transformacji na poziomie przedsiębiorstwa, mogą rodzić wśród pracowników obawy i uczucie zagrożenia oraz powodować konflikty. Szczególnie że pracownicy niewiele wiedzą na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiednie szkolenie zorganizowane przez pracodawcę, najlepiej dla wszystkich pracowników, pozwoli im lepiej zrozumieć kontekst zmian. Nie mniej ważna będzie komunikacja i informacja w całym procesie planowania transformacji.

Jak więc zazieleniać przedsiębiorstwo z udziałem pracowników? Pracodawcy i związki zawodowe mogą skorzystać z materiałów, które powstały w ramach projektu „Let’s Get Green” realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH; lider projektu) wspólnie ze związkami zawodowymi z Polski, Chorwacji, Serbii, Portugalii, Hiszpanii i Francji z sektora metalowego przy wsparciu merytorycznym Instytutu Spraw Publicznych:

kurs on-line (materiał e-learningowy): Europejski Zielony Ład w pigułce
• przewodnik dla pracodawców i pracowników: Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w przedsiębiorstwie sektora metalowego

Na stronie projektu dostępne są również filmy wideo, audiobooki i inne materiały.

Dzięki projektowi „Let’s Get Green” przedstawiciele pracowników z sześciu krajów zyskali wiedzę jak w praktyce korzystać z przysługujących im praw do informacji, konsultacji i partycypacji w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji: lets-get-green.eu


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.