Marszałkowie województw o ekologii: następuje poprawa jakości powietrza

Marszałkowie województw o ekologii: następuje poprawa jakości powietrza - ZielonaGospodarka.pl
13.03.2024 09:43
Strona główna Klimat, Edukacja Marszałkowie województw o ekologii: następuje poprawa jakości powietrza

Partnerzy portalu

Marszałkowie województw o ekologii: następuje poprawa jakości powietrza - ZielonaGospodarka.pl

O działaniach samorządów województw na rzecz poprawy jakości powietrza rozmawiali we wtorek w Istebnej członkowie Konwentu Marszałków Województw RP. W ocenie członka zarządu województwa śląskiego Krzysztofa Klimosza, właśnie ten region przoduje i jakość powietrza poprawiała się.

„Jako województwo śląskie jesteśmy bodaj liderem we wdrażaniu programów antysmogowych. To widać w statystykach, ale przede wszystkim można odczuć w naszych miastach. Dziś chcieliśmy pokazać innym, że da się uzyskiwać efekty, jeśli nie odstępuje się od przyjętych terminów; przyjmuje się politykę i skutecznie ją realizuje bez odstępstw” – powiedział Krzysztof Klimosz.

Członek zarządu województwa śląskiego w rozmowie z PAP powiedział, że przemianę, która następuje, można już wyrazić w liczbach bezwzględnych. Podał przykład Rybnika, miasta w Śląskiem, które jeszcze 10 lat temu, biorąc po uwagę ilość „dni smogowych”, było w polskiej czołówce. „Tych dni było tam około 140. Po 10 latach skutecznej polityki związanej z czystym powietrzem, dni smogowych jest 20 do 40. Poprawa jest ewidentna” – powiedział.

Klimosz podkreślił zarazem, że Rybnik nie jest ewenementem, choć badał, czy powietrze się poprawia, a inne miasta tego nie czyniły. Zapewnił, że sytuacja wszędzie uległa zdecydowanej poprawie.

Słowa urzędnika potwierdził w rozmowie z PAP burmistrz Wisły Tomasz Bujok. „Zrobiliśmy ogromny postęp. Wymieniliśmy około 400 pieców. To nie jest mała ilość. Zostało zamontowanych wiele źródeł ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii. Nawet budowa ścieżek rowerowych ma wpływ na poprawę – mieszkańcy przesiadają się na jednoślady i dojeżdżają na nich do pracy. Wisła może nie miała aż takiego problemu z czystością powietrza, jak Żywiecczyzna, ale w mroźnych okresach on się pojawiał. Jest dużo, dużo lepiej” – powiedział.

Śląski sejmik przyjął uchwałę antysmogową w 2017 roku. Jeszcze w tym samym roku przyjęto uwzględniający uchwałę program ochrony powietrza. O ile uchwała zakazuje używania określonych paliw i nakazuje stopniową wymianę przestarzałych pieców, program wskazuje między innymi narzędzia ograniczania stosowania niskiej jakości paliw czy wspierania samorządów w działaniach na rzecz obniżenia emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Uchwała antysmogowa zakazuje używania najbrudniejszych paliw - w tym mułów oraz flotokoncentratów - i nakazuje stopniową, w perspektywie do 2027 roku, wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

Krzysztof Klimosz dodał, że ta strategia jest realizowana konsekwentnie, ale należy wydać jeszcze około 8 mld zł, by w Śląskiem pozbyć się wszystkich „kopciuchów”.

Uczestnicy konwentu dyskutowali również na temat współpracy samorządów z nauką, miedzy innymi o roli uczelni wyższych w rozwoju regionalnym.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

W Istebnej Konwent przyjął stanowiska dotyczące różnych kwestii. Zadeklarowano między innymi włączenie się w prace na utworzeniem Krajowej Strategii Rowerowej. Dokument, który ma powstać, byłby zintegrowanym planem działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Polsce. Nakreślić ma jego spójną wizję poprzez wprowadzenie celów i określić narzędzia do ich osiągnięcia, a zarazem zdefiniować niezbędne zmiany legislacyjne i stworzyć ramy dla prowadzenia działań na szczebli rządowym i samorządowym.

Uczestnicy Konwentu zwrócili też uwagę na problem braku finansowania kształcenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia. Wskazali, że z powodu wysokich kosztów ponoszonych bezpośrednio przez uczestników, wiele osób w ochronie zdrowia nie podnosi kwalifikacji zawodowych, co skutkuje mniejszą dostępnością specjalistów. Konwent zaproponował rozważenie finansowania szkoleń specjalizacyjnych ze środków publicznych poprzez włączenie do katalogu zawodów mogących bezpłatnie podnosić kwalifikacje osób wykonujących zawody mające zastosowania w ochronie zdrowia.

Konwent przyjął też stanowisko w sprawie finansowania organizacji i szkoleń stażystów – lekarzy i stomatologów. Zwrócono w nim uwagę na brak uregulowań dotyczących tej kwestii. 

Autor: Marek Szafrański

szf/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.