Minister Moskwa: Dodatek osłonowy trafi do prawie 7 mln gospodarstw domowych w Polsce

zk

08.12.2021 16:19 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Minister Moskwa: Dodatek osłonowy trafi do prawie 7 mln gospodarstw domowych w Polsce

Partnerzy portalu

Minister Moskwa: Dodatek osłonowy trafi do prawie 7 mln gospodarstw domowych w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

„Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 6,8 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu państwa bezprecedensową kwotę w wysokości ponad 4 mld zł” – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 8 grudnia 2021 r., podczas posiedzenie Sejmu.

Minister Moskwa zaznaczyła, że dodatek osłonowy zrekompensuje ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin. Jak dodała, konstrukcja dodatku osłonowego przedstawiona w projekcie ustawy ma na celu elastyczne podejście do potrzeb obywateli.

„Zróżnicowanie wysokości stawek dodatku w zależności od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie – od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1150 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych – pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost inflacji i cen energii” – powiedziała.

„Co ważne, przyjęte w projekcie kryteria dochodowe to bardziej wytyczne niż sztywne granice. Przekroczenie określonego dochodu o przysłowiową złotówkę nie spowoduje całkowitego wyeliminowania z uzyskania dofinansowania. W tym przypadku wsparcie otrzymane w ramach dodatku będzie nieco niższe – zostanie ono pomniejszone o kwotę, o jaką kryterium dochodowe było przekroczone (tzw. złotówka za złotówkę)” – dodała.

Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że zaproponowane dodatki osłonowe będą miały charakter świadczenia rodzinnego – nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała, że dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy.

„Gminy otrzymają dotacje z budżetu państwa, które przekażą im wojewodowie. Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określony będzie w drodze uchwały przez radę gminy. Zapewni to gminom swobodę i elastyczność w jego przygotowaniu oraz da możliwość opierania się na już istniejących wzorach – np. wniosku z programu „Czyste Powietrze” – wyjaśniła.

„Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia, tak aby zasilić budżety domowe Polaków w najważniejszych dla rodzin okresach w roku, czyli przed świętami, kiedy najczęściej wydatki znacząco rosną” – dodała.

Ponadto, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy, na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego zostanie nałożony obowiązek informacyjny dot. prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o dodatek.

Minister Moskwa podkreśliła też, że oprócz wsparcia finansowego, które ma łagodzić skutki wzrostu ogólnych kosztów utrzymania, projekt przewiduje również wprowadzenie narzędzi niefinansowych dla tzw. odbiorców wrażliwych.

„Będą to specjalne programy wsparcia, tj. możliwość złożenia do sprzedawcy energii czy gazu ziemnego wniosku dot. m.in. odroczenia terminu płatności zaległych należności, rozłożenia ich na raty czy umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną lub gaz ziemny” – poinformowała.

Jak dodała, wprowadzony zostanie również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej do osób najuboższych w najbardziej krytycznym okresie, tj. od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy.

Minister przypomniała też, że głównymi założeniami tarczy antyinflacyjnej, oprócz wypłaty wsparcia finansowego w postaci dodatku osłonowego, jest także obniżenie podatków VAT na energię elektryczną i gaz ziemny czy akcyzy na energię elektryczną.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24187,00 $ tona -4,60% 29 wrz
 Cynk 2640,00 $ tona 3,17% 29 wrz
 Aluminium 2307,00 $ tona 3,41% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.