PGE i LOP o ochronie ptaków na terenach zurbanizowanych

zk

27.10.2022 11:35 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja PGE i LOP o ochronie ptaków na terenach zurbanizowanych

Partnerzy portalu

PGE i LOP o ochronie ptaków na terenach zurbanizowanych  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

19 października br. na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się Konferencja popularnonaukowa pt. „Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych”, której organizatorem była Liga Ochrony Przyrody. Partnerem Strategicznym wydarzenia była PGE Polska Grupa Energetyczna. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Celem konferencji była popularyzacja wiedzy na temat aktywnej ochrony ptaków w Polsce, wskazanie możliwych kierunków zapewnienia dobrostanu gatunków bytujących blisko człowieka oraz ekspercka wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Najważniejsze wyzwania ochrony ptaków obejmują przeciwdziałania w niszczeniu siedlisk, tworzenie nowych obszarów chronionych, ograniczanie bezpośredniej śmiertelności, tworzenie sztucznych miejsc lęgowych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, prowadzenie badań naukowych i monitoringu populacji oraz szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa – powiedział podczas otwarcia konferencji Paweł Sałek, prezes Ligi Ochrony Przyrody.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano realizowane przez Grupę PGE ogólnopolskie programy dotyczące ochrony bociana białego i sokoła wędrownego, czy rozwiązania wypracowane w efekcie badań środowiskowych poprzedzających budowę Morskiej Farmy Wiatrowej na przykładzie kaczki lodówki.

PGE od ponad 30 lat prowadzi program ochrony bociana białego, a od blisko 20 lat działania na rzecz odnowienia gatunku sokoła wędrownego w Polsce. Ważnym projektem realizowanym przez PGE jest także wdrożenie na farmie wiatrowej Lotnisko innowacyjnego rozwiązania służącego zapobieganiu kolizji ptaków z łopatami turbin wiatrowych. Przykłady te pokazują, że odpowiedzialna eksploatacja i dostosowanie infrastruktury energetycznej jest kluczem do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i tym samym symbiozy człowieka z gatunkami ptaków bytującymi na terenach zurbanizowanych – powiedział Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. Innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W wydarzeniu wzięła udział Małgorzata Golińska, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz główny konserwator przyrody. Uczestnicy mieli możliwość także wysłuchania wykładów prof. dr hab. Leszek Jerzak, dr Olafa Ciebiery, dr Marcina Bocheńskiego, dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego oraz Michała Bielewicz i Janusza Wespięć, którzy omówili m.in. przykłady dobrych praktyk w ochronie ptaków oraz wpływ farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych na ptaki oraz przyrodę. Przytoczone zostały także zalety realizowania inwestycji w farmy fotowoltaiczne, takie jak np. bogatszą roślinność oraz wzrost bioróżnorodności, ale jednocześnie podkreślono trudności związane z utratą siedlisk naturalnych dla określonych gatunków. Wskazano także dobre rozwiązania i praktyki, które przy realizacji tego typu instalacji z korzyścią mogą wpłynąć na miejscową florę i faunę.

Jako jeden z najważniejszych wniosków z konferencji można uznać konieczność szerokiej współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym ze względu na konieczność zidentyfikowania wyzwań związanych z ochroną ptaków na terenach zurbanizowanych i wprowadzenia wypracowanych rozwiązań w bieżącej działalności firm.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody w roku 2022. Grupa PGE od wielu lat angażuje się w czynną ochronę środowiska naturalnego. Szczególną troską otacza ptaki realizując program ochrony bocianów i współpracując z ornitologami na rzecz odnowienia gatunku sokoła wędrownego w Polsce. Od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest odbudowa drzewostanu, poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych. Współpracuje z nadleśnictwami, szkołami i organizacjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności, aktywizując i animując działania w zakresie ochrony środowiska i ekologii. W ciągu 22 lat w programie wzięło udział prawie 30 tysięcy osób sadząc ponad 770 tysięcy drzew. PGE współpracuje także z sześcioma parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim i Słowińskim Parkiem Narodowym, realizują projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, projekty edukacyjne, naukowo-badawcze i infrastrukturalne.

Tagi:
pge, ptaki, ekologia

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.