Projekt ustawy powołującej Polskie Parki Narodowe do konsultacji

zk

03.02.2022 15:23 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, Edukacja Projekt ustawy powołującej Polskie Parki Narodowe do konsultacji

Partnerzy portalu

Projekt ustawy powołującej Polskie Parki Narodowe do konsultacji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Projekt ustawy, która ma kompleksowo unormować działalności parków narodowych trafił do konsultacji publicznych i opiniowania - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Mowa o projekcie ustawy o parkach narodowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na mocy nowych przepisów ma powstać nowy podmiot - Polskie Parki Narodowe (PPN). Projekt ustawy zakłada, że będzie obejmował Generalną Dyrekcję Polskich Parków Narodowych oraz parki narodowe.

"Celem regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiot zarządzający formą ochrony przyrody). Wobec powyższego omawiany akt prawny określa zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do poprawy nadzoru nad funkcjonowaniem parków narodowych" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Jak wskazano w OSR, dzięki nowym regulacjom, Polskie Parki Narodowe będą państwową osobą prawną. Dojdzie, wobec tego skupienia w strukturze funkcjonowania parków narodowych jako obecnych państwowych osób prawnych – z dwudziestu trzech odrębnych podmiotów powstaje jeden, z ośrodkiem centralnym.

"Powodem takiego działania jest konieczność usprawnienia decyzyjności w sprawach merytorycznych (ochrona przyrody) oraz administracyjnych" - dodano.

Do tej pory przepisy dot. parków narodowych regulowała przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody, ale przepisy dotyczące funkcjonowania parków narodowych zawarte są w ponad 100 aktach prawnych.

Jak wynika z OSR, ustawa pomogłaby w ustabilizowaniu pozycji finansowej parków narodowych.

Wyjaśniono, ze w ramach jednej osoby prawnej możliwe będą przesunięcia środków finansowych między parkami narodowymi. Planowane jest także utworzenie funduszu rezerwowego, który będzie przeznaczany mi.in. na wspomaganie finansowe poszczególnych parków narodowych w sytuacjach kryzysowych (np. obniżone przychody spowodowane sytuacjami losowymi), jak również wspólne przedsięwzięcia Polskich Parków Narodowych.

"W obowiązującym stanie prawnym jest to niemożliwe, bowiem parki narodowe są odrębnymi podmiotami prawnymi. Funduszu takiego nie może utworzyć także minister właściwy do spraw środowiska, mimo że jest organem nadzorującym parki narodowe. Znacznie uproszczony będzie obieg dokumentów, co przyczyni się do skrócenia terminów załatwiania spraw" - dodano.

W projekcie ustawy planowane jest przekazywanie Polskim Parkom Narodowym nie mniej niż 35 mln zł rocznie ze środków funduszu leśnego, w ramach wpłat Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rzecz Polskich Parków Narodowych, czyli tyle samo co obecnie.

"By parki narodowe mogły wykorzystywać w całości wskazaną kwotę planuje się by była ona w całości przekazywana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych Polskim Parkom Narodowym. Dystrybucją środków dla poszczególnych parków narodowych będzie zajmowała się Dyrekcja Polskich Parków Narodowych, która będzie weryfikowała cel, na który zostaną przeznaczone środki finansowe z funduszu leśnego, jak również będzie dokonywała rozliczeń tych środków" - wyjaśniono w OSR.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.