Przekaz z Davos jest jasny. Zdrowie jest zagrożone przez zmiany klimatu

Strona główna Klimat, Edukacja Przekaz z Davos jest jasny. Zdrowie jest zagrożone przez zmiany klimatu

Partnerzy portalu

Przekaz z Davos jest jasny. Zdrowie jest zagrożone przez zmiany klimatu - ZielonaGospodarka.pl

Zmiany klimatu oddziałują nie tylko na transformację energetyczną, ale również na zdrowie. Raport Światowego Forum Ekonomicznego podejmuje temat wpływu zmian klimatu na światowe zdrowie w ciągu najbliższych 20 lat.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3,3-3,6 miliarda ludzi żyje na obszarach szczególnie narażonych na zmiany klimatu. Zdaniem Światowego Forum Ekonomicznego, do 2050 roku zmiany klimatu prawdopodobnie będą odpowiedzialne dodatkowe 14,5 mln zgonów na całym świecie. Powodzie stwarzają najwyższe ryzyko śmiertelności spowodowanej klimatem, odpowiadając za potencjalne 8,5 mln zgonów do 2050 roku, zaś susze za potencjalne 3,2 mln zgonów w tym samym czasie.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economy Forum – WEF) we współpracy z Oliverem Wymanem opublikowało wspólny raport „Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health” poświęcony zagadnieniu, jakim są zmiany klimatu wpłyną na zdrowie w ciągu najbliższych 20 lat.  Według Światowego Forum Ekonomicznego, do 2050 roku zmiany klimatu prawdopodobnie spowodują dodatkowe 14,5 mln zgonów na całym świecie. 

Sprostanie temu wyzwaniu – a co najmniej złagodzenie wyzwań klimatycznych – będzie wymagało kompleksowej transformacji systemu opieki zdrowotnej i globalnych wysiłków na rzecz współpracy między wieloma grupami interesariuszy i branżami. Raport podkreśla pilną potrzebę globalnych strategii dążącej do zmniejszenia emisji oraz dostosowania infrastruktury opieki zdrowotnej, opowiadając się za koniecznością podjęcia wspólnych działań wysiłkami na rzecz przekształcenia systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi w obliczu potencjalnego kryzysu.

Powodzie i susze główną przyczyną zgonów


Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że systemy opieki zdrowotnej na całym świecie będą musiały stawić czoła dodatkowemu obciążeniu w wysokości 1,1 bln dolarów z powodu negatywnych skutków wywołanych zmianami klimatycznymi. Powodzie i susze wskazane są jako główne przyczyny śmiertelności związanej z klimatem, zaś fale upałów jako największą przyczynę strat ekonomicznych. Swarzają najwyższe ryzyko śmiertelności spowodowanej klimatem, odpowiadając za 8,5 mln zgonów do 2050 roku, zaś susze, stanowiąc wedle szacunków drugą co do wielkości przyczyną śmiertelności wywołaną klimatem, odpowiadając za potencjalne 3,2 mln zgonów do 2050 roku.

Przewidywania dotyczące zachorowalności i śmiertelności z powodu klęsk żywiołowych spowodowanych zmianami klimatu, łącznie blisko do 15 mln zgonów, ponad 2 mld utraconych lat zdrowego życia lat życia i 12,5 bln dolarów strat ekonomicznych do roku 2050 uwypuklają wymiar kryzysu – czytamy na stronach raportu.

„Zmiany klimatu mają głęboki wpływ na globalne zdrowie - niezależnie od tego, czy jest to związane z kurczącą się podażą słodkiej wody z powodu susz, wzrostu liczby chorób zakaźnych w następstwie powodzi czy toksycznym zanieczyszczeniom powietrza towarzyszącym szalejącym pożarom”, komentuje raport Shyam Bishen, Członek Komitetu Wykonawczego Światowego Forum Ekonomicznego.

Nic nowego pod słońcem


Co godne odnotowania, przywoływany raport nie stanowi nowości w temacie relacji między zdrowiem a klimatem, wkomponowując się w szerszy trend. W grudniu ub.r., prestiżowe czasopismo medyczne „Lancet” również opublikowało raport poświęcony problematyce zdrowia i zmian klimatu. 

Również w grudniu – zbieżność publikacji może słusznie zastanawiać – Bank Światowy (World Bank) opublikował materiał na analogiczny temat („Impact of Climate Change on Health: The Cost of Inaction” – „Wpływ zmian klimatu na zdrowie: Koszt bezczynności”)

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.