Resort klimatu zainaugurował platformę współpracy z organizacjami pozarządowymi

Resort klimatu zainaugurował platformę współpracy z organizacjami pozarządowymi - ZielonaGospodarka.pl
14.03.2024 12:15
Strona główna Klimat, Edukacja Resort klimatu zainaugurował platformę współpracy z organizacjami pozarządowymi

Partnerzy portalu

Resort klimatu zainaugurował platformę współpracy z organizacjami pozarządowymi - ZielonaGospodarka.pl

Resort klimatu i środowiska zainaugurował projekt platformy współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi i naukowcami. Platforma ma włączyć te środowiska w proces decyzyjny i wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących np. ochrony powietrza, klimatu czy bioróżnorodności.

Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska na czwartkowej konferencji w Warszawie, inaugurującej projekt, podkreśliła, że otwiera się nowy rozdział w dziejach ministerstwa związany z rozpoczęciem szerokiego dialogu z interesariuszami.

Minister zauważyła, że opracowywane w resorcie kierunki zmian m.in. w obszarze klimatu i energii „będą na lata rzutować na jakość naszego życia” i na konkurencyjność polskiej gospodarki. Zwróciła uwagę, że przy zmieniających się warunkach klimatycznych trzeba zmienić podejście do życia i to jak korzystamy z zasobów. Podkreśliła jednak, że transformacja klimatyczno-energetyczna w Polsce musi posłużyć do poprawy jakości życia i nie może doprowadzić do wykluczenia ludzi poza nawias.

Hennig-Kloska zauważyła, że ze względu na wyzwania jakie przed nami stoją, konieczny jest dialog z organizacjami pozarządowymi, naukowcami, samorządami oraz trzecim sektorem, by włączyć je w wypracowywanie wspólnych projektów i decyzji.

Uczestnicząca w inauguracji platformy wiceszefowa MKiŚ Urszula Zielińska wyjaśniła, że współpraca z interesariuszami ma przebiegać na różnych polach i w różnej formie. Jak poinformowała, w ramach platformy mają odbywać się spotkania, konferencje oraz krajowe i zagraniczne wizyty studyjne. Przygotowywane mają być również ekspertyzy i analizy. Uczestnicy platformy mają również opiniować krajowe i zagraniczne dokumenty, a także brać udział w szkoleniach.

Zielińska wskazała ponadto na pięć obszarów tematycznych, które obejmować ma platforma współpracy. Są nimi: ochrona powietrza; adaptacja do zmian klimatu; ochrona przyrody oraz zachowanie różnorodności biologicznej; środowiskowe aspekty projektów finansowanych ze środków UE; szersze włączenie organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w proces decyzyjny.

Przykładowo w „ochronie powietrza” jako kluczowe wyzwania wskazano dotrzymanie norm jakości powietrza, czy przygotowanie odpowiednich narzędzi finansowych służących poprawie jakości powietrza.

Z kolei w „adaptacji do zmian klimatu” wskazano m.in. na konieczność zwiększenia odporności społeczeństwa oraz gospodarki na obecne i prognozowane zmiany klimatu. Zwrócono też uwagę na zmniejszenie strat powodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zwracając uwagę na konieczność wzmocnienia gospodarki, społeczeństwa i przyrody na postępujące zmiany klimatyczne oraz ekstremalne zjawiska pogodowe Zielińska wskazała, że wiążą się one z realnymi kosztami.

Przywołała analizy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie z którymi każdego roku Polska z powodu ekstremalnych zjawisk traci 6 mld zł. Według IOŚ w ciągu dwóch dekad straty te mogły wynieść ok. 115 mld zł. 

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.