Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - ZielonaGospodarka.pl
26.05.2023 17:21
Strona główna Energetyka, OZE Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Partnerzy portalu

Sejm uchwalił ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ma ona na celu przyspieszenie inwestycji i dostosowanie sieci przesyłowych do skali rozwoju energetyki prosumenckiej. Ustawa wymienia 81 strategicznych projektów.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, nikt nie był przeciw, a dziewięciu posłów wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę Polski 2050. Zgodnie z nią rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej zawarty w projekcie ustawy byłby fakultatywny, a nie obowiązkowy.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie dopisano do niej rozdział, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne. Tyle, że – jak tłumaczyła wówczas wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – ustawa nie obejmie wszystkich sieci dystrybucyjnych, ale te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

W ustawie znalazł się również przepis, na mocy którego wykaz strategicznych inwestycji określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła, że ten zapis dotyczy jedynie remontów i modernizacji już istniejących sieci.

Nowe przepisy pozwolą również na przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Nowela odnosi się ponadto budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

W trakcie prac nad ustawą włączono do niej przepisy dotyczące m.in. napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania.

Zgodnie z nowelę ustawy o strategicznych sieciach przesyłowych, do strategicznych inwestycji w tym zakresie zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Ustawa zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej. W załączniku do ustawy wymieniono 81 takich inwestycji.

Nowe przepisy mają doprowadzić do istotnego obniżenia obciążeń administracyjnych nakładanych na inwestorów "w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej" przy jednoczesnym braku dodatkowego obciążenia organów wydających decyzje.

Ustawa ma przyczynić się do regionalnego rozwoju przez umożliwienie przyłączeń nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, do sieci elektroenergetycznej. "Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii elektrycznej produkowanej z OZE, w tym przez prosumentów regionalnych oraz indywidualnych, projekt pozytywnie wpłynie również na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w gospodarce narodowej oraz na ograniczenie szkodliwego zjawiska smogu" - podkreślono.

Nowe przepisy mają pozwolić zarówno na przyłączanie nowych, dużych podmiotów do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego, jak również zwiększyć chłonność sieci pod względem rosnącego udziału energetyki prosumenckiej w Polsce.


autorka: Anna Bytniewska

ab/ mick/ drag/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25612,00 $ tona -1,78% 26 wrz
 Cynk 2507,00 $ tona 0,16% 26 wrz
 Aluminium 2194,00 $ tona 0,55% 26 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.