Dekada energetyki wiatrowej. Dalszy rozwój sektora jest nieunikniony

Strona główna Energetyka, OZE Dekada energetyki wiatrowej. Dalszy rozwój sektora jest nieunikniony

Partnerzy portalu

Dekada energetyki wiatrowej. Dalszy rozwój sektora jest nieunikniony  - ZielonaGospodarka.pl

Dynamiczny rozwój europejskiego sektora energetyki wiatrowej będzie trwać co najmniej do końca dekady. Wspólny raport Rystad Energy i WindEurope przedstawia optymistyczne perspektywy rozwoju onshore i offshore wind do 2030 roku.

  • Do 2030 roku energetyka wiatrowa będzie odpowiedzialna za około 564 tys. miejsc pracy
  • 99 mln ton emisji dwutlenku węgla może zostać unikniętych dzięki planowanym instalacjom wiatrowym w latach 2024-2030
  • 76 mld euro rocznie w latach 2024-2030 ma przynieść rozwój europejskiej energetyki wiatrowej 

  • 53 mld euro ma stanowić wkład energetyki wiatrowej do europejskiego PKB w 2030 roku

Opublikowany 19 marca najnowszy raport „Our wind, our value” opracowany przez Rystad Energy we współpracy z WindEurope przedstawia korzyści, jakie może przynieść dalszy rozwój energetyki wiatrowej. 

Rystad Energy wykorzystał prognozy WindEurope do 2030 roku i w oparciu o scenariusze celów klimatycznych oszacował wpływ branży na PKB, miejsca pracy, zużycie paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji CO2.

Jakie są perspektywy rozwoju europejskiego sektora energetyki wiatrowej do 2030 roku?

Komisja Europejska przedstawiła 24 października 2023 roku unijny plan działania w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej – Wind Power Action Plan. Celem planu jest realizacja celów rozwój energetyki wiatrowej zgodnie ze wzrostem konkurencyjności unijnej produkcji energii wiatrowej.   

Co więcej, europejska strategia energetyczna REPowerEU zakłada osiągnięcie 420 GW mocy energii wiatrowej do 2030 roku. Osiągnięcie celu w zakresie wykorzystania co najmniej 42,5 proc. energii odnawialnej do 2030 roku będzie wymagało wzrostu mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych.

Omawiany wspólny raport Rystad Energy i WindEurope prognozuje osiągnięcie potencjału mocy energii wiatrowej na poziomie 1 360 TWh w 2030 roku, co stanowi 2,5 razy więcej niż w 2023 roku.

W scenariuszu maksymalnego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) – w tym z udziałem przyspieszonej elektryfikacji sektora handlowo-przemysłowego oraz zwiększonego udziału zielonego wodoru w koszyku energetycznym – europejskie zapotrzebowanie na energię elektryczną może przekroczyć 3 750 TWh rocznie w 2030 roku. 

W scenariuszu docelowym i przy maksymalnym wzroście popytu, około 1 000 TWh energii elektrycznej nadal będzie musiało pochodzić z paliw kopalnych. 

Raport wskazuje, że zmniejszenie udziału energii pochodzących z paliw kopalnych jest mało prawdopodobne w perspektywie nadchodzących 7-8 lat.

Pracownik potrzebny od zaraz. Wzrost zatrudnienia w sektorze energetyki wiatrowej

W ubiegłym roku zatrudnienie w europejskim sektorze energetyki wiatrowej wyniosło około 324 tys. pełnoetatowych pracowników. Omawiany raport przewiduje, że do 2030 roku energetyka wiatrowa będzie odpowiedzialna za około 564 tys. miejsc pracy.

Ponieważ scenariusz celów na 2030 rok zakłada dynamiczny wzrost zatrudnienia w lądowej energetyce wiatrowej, większość nowych miejsc pracy będzie związana z tym sektorem. W związku z tym szacuje się potrzebę utworzenia 240 tys. dodatkowych miejsc pracy w sektorze onshore wind.

Wnioski z najnowszego raportu WindEurope są zbieżne z prognozami raportu „Global Wind Workforce Outlook 2023-2027” wydanym wspólnie przez Global Wind Organisation (GWO) i Global Wind Energy Council (GWEC).

Wraz z kolejnymi inwestycjami w farmy wiatrowe, światowa energetyka wiatrowej będzie potrzebować prawie 600 000 pracowników do 2027 roku. Szacuje się, że ponad 40 proc. nowych miejsc prac – co stanowi ponad 240 tysięcy stanowisk – będzie przeznaczonych dla nowych pracowników w branży, w tym tych, którzy dotychczas byli związani z innymi sektorami branży energetycznej, np. sektorem paliwowym. Liczba pracowników sektora energetyki wiatrowej będzie najszybciej wzrastać na morzu (wzrost o 79 proc. pracowników offshore w 2027 roku w porównaniu z 2022 rokiem) w porównaniu z lądem (wzrost o 12 proc. w 2027 roku w porównaniu z 2022 rokiem).

Plusy dodatnie, plusy ujemne. Zużycie energii elektrycznej w domach będzie wzrastać, w przemyśle – spadać 

Sektor handlowo-przemysłowy (C&I – commerce and industry) jest obecnie dominującym sektorem w zużyciu energii, odpowiadającym za około 2 000 TWh rocznego zużycia na kontynencie. Sektor mieszkaniowy zużywa ok. 800 TWh rocznie, zaś transport odpowiada za pozostałe 95 TWh. Analizując omawiane sektory, raport wskazuje, że bazowe zużycie energii w Europie pozostanie na stosunkowo na poziomie około 2 900 TWh rocznie do 2030 roku. 

Oczekuje się, że efektywność energetyczna i postępująca dezindustrializacja pozostaną dominującymi czynnikami wpływającymi na spadek zużycia energii elektrycznej w sektorze handlowo-przemysłowym o około 6 proc. w latach 2023-2030. 

Zdaniem raportu, wzrost zużycia energii w gospodarstwach domowych z 800 do 875 TWh rocznie oraz zużycia energii w transporcie z 95 do 260 TWh.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.