Cel transformacji energetycznej niemożliwy do osiągnięcia. Co dalej?

Strona główna Energetyka, OZE Cel transformacji energetycznej niemożliwy do osiągnięcia. Co dalej?

Partnerzy portalu

Cel transformacji energetycznej niemożliwy do osiągnięcia. Co dalej? - ZielonaGospodarka.pl

Osiągnięcie trzykrotnego zwiększenia udziału mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 roku jest zagrożone. Jak zauważa Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej, realizacja ambitnego celu wymaga poczynienia olbrzymich nakładów finansowych.

  • Konferencja w sprawie zmian klimatu COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zobowiązała do potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 roku
  • Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, pomimo rekordowego przyrostu mocy odnawialnych źródeł energii, postęp w transformacji energetycznej jest niewystarczający
  • Aby zapowiedziane działania były możliwe, konieczne jest zwiększenia inwestycji w sektorze OZE z 570 mld dolarów w 2023 roku do 1 550 mld dolarów/r w latach 2024-2030

Opublikowany 19 marca przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) podczas Berlin Energy Transitions Dialogue raport „Tracking COP28 outcomes: Tripling renewable power capacity by 2030”, stwierdza, że 2023 rok ustanowił nowy rekord we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), dodając 473 GW do globalnego koszyka energetycznego.  

Mając na uwadze minioną konferencję ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP28), Międzynarodowa Agencji Energii Odnawialnej w przywoływanym raporcie stwierdza, że planowane potrojenie mocy pochodzących z OZE zależy od pokonania systemowych barier dla transformacji energetycznej oraz zwiększania finansowania w inwestycje.

Aby zapowiedziane działania były możliwe, konieczne jest zwiększenia inwestycji w wytwarzanie energii pochodzącej z OZE z 570 mld dolarów w 2023 roku do około 1 550 mld dolarów/r w latach 2024-2030.

Potrojenie mocy z OZE jest niemożliwe bez drastycznego dofinansowania


Osiągnięcie ambitnego celu potrojenia mocy z OZE jest obecnie dalekie od realizacji. 

Dodatkowe 7,2 TW energii odnawialnej musiałoby zostać wdrożone, aby osiągnąć wymagane 11 TW do 2030 roku. Obecne prognozy wskazują jednak, że cel ten pozostanie poza zasięgiem.  Dla przykładu, kraje G20 muszą zwiększyć swoją moc odnawialną z niemal 3 TW w 2022 roku do 9,4 TW do 2030 roku.

Aby osiągnąć wydający się niemożliwy do spełnienia cel, zdaniem IRENA, konieczne są przyspieszone inwestycje w infrastrukturę, zmienione przepisy w zakresie rynków energii oraz usprawnione wydawanie pozwoleń na inwestycje. 

Raport stwierdza, wzrost wykorzystania energii odnawialnej musi być połączony ze spadkiem zależności od paliw kopalnych. 

"W następstwie historycznego konsensusu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie potrojenia odnawialnych źródeł energii podczas COP28, te przyrosty mocy – pomimo ustanowienia nowego rekordu – wyraźnie wskazują, że osiągnięcie celu jest dalekie od zagwarantowania. Jako agencja nadzorująca, IRENA co roku monitoruje postępy w zakresie kluczowych wskaźników. Nasze dane potwierdzają, że postępy są nadal niewystarczające, a transformacja energetyczna pozostaje na uboczu. Pilnie potrzebujemy systemowego odejścia od paliw kopalnych, aby skorygować kurs i utrzymać potrojenie celu w zasięgu ręki" – stwierdza Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA.

Biedni pozostają biednymi. Rozwój inwestycji w OZE jest nierównomierny


Jak czytamy w raporcie, pomimo znacznego potencjału odnawialnych źródeł energii, kraje rozwijające się otrzymały nieproporcjonalnie niski poziom inwestycji. 

Chociaż inwestycje związane z transformacją energetyczną osiągnęły rekordowy poziom, rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się stanowiły nieco ponad połowę globalnych inwestycji. 

120 krajów rozwijających się otrzymało zaledwie 15 proc. globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii, zaś Afryka otrzymała mniej niż 1,5 proc. inwestycji, mimo że to właśnie na kontynencie afrykańskim jest największa populacja ludności, którą dotyka ubóstwo energetyczne.

Czarne złoto ciągle w grze. Paliwa kopalne nie odejdą do lamusa


Jak widać z przywoływanego raportu IRENA, OZE samo się nie obroni, wymagając sowitego dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Zgoła odmiennie ma się sytuacja w przypadku paliw kopalnych, których sytuacja co nie jest zagrożona, a których zużycie się zwiększa – podobnie jak inwestycje w rozwój infrastruktury.

Zdaniem raportu „Oil 2023. Analysis and forecast to 2028” opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), inwestycje w poszukiwanie, wydobycie i produkcję ropy naftowej i gazu w 2023 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2015 roku, wzrastając o 11 proc. r/r. 

Według raportu „The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions” również opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, wzrost projektów LNG na całym świecie od 2025 roku ma dodać ponad 250 mld m3 nowej rocznej zdolności do 2030 roku.

Jeśli chodzi o węgiel, sytuacja również jest optymistyczna. 

Jak zauważa Geopolitical Intelligence Services (GIS) w analizie „Still waiting for peak coal”, około 204 nowych elektrowni węglowych jest obecnie w budowie, zaś kolejne 93 takie projekty zostały ogłoszone, a 260 nowych jest na wstępnym etapie budowy. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.