Gaz-System zorganizował kolejną edycję warsztatów na temat rozwoju rynku biometanu w Polsce

24.04.2024 16:29 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka, OZE Gaz-System zorganizował kolejną edycję warsztatów na temat rozwoju rynku biometanu w Polsce

Partnerzy portalu

Gaz-System zorganizował kolejną edycję warsztatów na temat rozwoju rynku biometanu w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Gaz System

W siedzibie spółki w Warszawie odbyły się w terminie 17-18 kwietnia kolejne warsztaty poświęcone rozwojowi rynku biometanu w Polsce. Ich celem była wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zainteresowanymi produkcją biometanu oraz wprowadzeniem go do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Program dwudniowych warsztatów powstał w oparciu o oczekiwania zgłoszone przez uczestników pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2023 r., a także sugestie przekazywane na etapie rejestracji. Warsztat był prowadzony przez ekspertów GAZ-SYSTEM oraz przedstawicieli zewnętrznych instytucji, które mają wpływ na powstanie rynku biometanu, tj. m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarowej Giełdy Energii, Polskiej Organizacji Biometanu, Polskiej Spółki Gazownictwa, a także firm ubezpieczeniowych.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymali aktualne informacje dotyczące:

- krajowych i unijnych regulacji dla OZE i biometanu,
- procesu przyłączania do sieci przesyłowej,
- wymagań, które należy spełnić, aby obracać paliwem gazowym,
- obrotu gwarancjami pochodzenia,
- eksploatacji stacji gazowych,
- komunikowania procesu inwestycyjnego i relacji ze społecznościami lokalnymi,
- procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej oraz rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej proponowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa,
- pozyskania finansowania z funduszy unijnych oraz programów realizowanych przez PFR i BGK,
- ryzyk, które mogą wystąpić w działalności związanej z produkcją biometanu.

W ramach warsztatów odbył się także panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele inwestorów - spółek Romgos Bio Energia, Green Genius oraz Verbio - zaprezentowali swoją perspektywę i oczekiwania względem rozwiązań, które mogłyby wesprzeć proces inwestycyjny i przyłączanie do sieci. W panelu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Polskiej Spółki Gazownictwa.

Podsumowanie wszystkich wystąpień oraz postulatów zgłoszonych w trakcie panelu dyskusyjnego zostało zaprezentowane na grafikach:

- notatka wizualna 1-szy dzień warsztatu, 17.04.2024 (załącznik)
-  notatka wizualna 2-dzień warsztatu, 18.04.2024 (załącznik)

Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże. Zarejestrowało się ponad 670 osób, dlatego odbywały się one zarówno w formule stacjonarnej, jak i zdalnej.

Gaz-System chce być aktywnym podmiotem transformacji energetycznej przyczyniając się do rozwoju rynku biometanu w Polsce. W tym celu spółka uczestniczy w unijnym i krajowym procesie legislacyjnym, bierze aktywny udział w procesie wypracowania regulacji prawnych i technicznych funkcjonowania rynku biometanu np. wytycznych do przyłączania biometanowni do sieci przesyłowej. Warsztaty z uczestnikami rynku są doskonalą platformą wymiany informacji, doświadczeń i oczekiwań, które mają pomóc ukształtować optymalne ramy gospodarcze dla tego obszaru w każdym jego aspekcie.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.