Śląskie. Projekty służące transformacji energetycznej pomogą utrzymać kilkaset miejsc pracy

Śląskie. Projekty służące transformacji energetycznej pomogą utrzymać kilkaset miejsc pracy - ZielonaGospodarka.pl
21.10.2023 16:22
Strona główna Energetyka, OZE Śląskie. Projekty służące transformacji energetycznej pomogą utrzymać kilkaset miejsc pracy

Partnerzy portalu

Śląskie. Projekty służące transformacji energetycznej pomogą utrzymać kilkaset miejsc pracy - ZielonaGospodarka.pl
fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Kilkaset miejsc pracy ma być utrzymanych lub stworzonych w wyniku realizacji ośmiu przedsięwzięć wpisujących się w transformację energetyczną woj. śląskiego. Warte łącznie blisko 400 mln zł inwestycje otrzymają prawie 126 mln zł unijnego dofinansowania - poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

Wśród dofinansowanych projektów są przedsięwzięcia realizowane przez spółki: Centrum Badań i Dozoru, Tauron, Grenevia (wcześniej Famur), Carboautomatyka, Elektrometal, Fasing, COIG oraz Europejskie Technologie Górnicze.

"Wybrane dzisiaj projekty to prawie tysiąc miejsc pracy, które przełożą się również na zmianę profilu działalności firm i wprowadzenie nowych, ulepszonych i pozytywnych dla klimatu produktów, usług, procesów. Dzięki tym zmianom firmy z regionu staną się bardziej konkurencyjne, co pozwoli im na zdobywanie nowych rynków" – skomentował w piątek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

To pierwsza transza projektów, które otrzymają wsparcie na stabilizację ekonomiczną poprzez dywersyfikację produkcji lub usług w dobie transformacji. Łącznie w regionalnym programie zaplanowano na ten cel prawie pół mld zł z unijnych funduszy. Środki pochodzą z puli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonej na łagodzenie negatywnych dla gospodarki skutków transformacji poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości.

Największe dofinansowanie (prawie 49 mln zł) otrzyma spółka Europejskie Technologie Górnicze, która łącznym kosztem ponad 159,1 mln zł zamierza zdywersyfikować działalność produkcyjną z obecnej okołogórniczej na budowlaną, w tym drogową i tunelową. Firma utrzyma niespełna 50 miejsc pracy i stworzy 40 nowych. Zacznie produkować nowe wyroby m.in. dla budownictwa i sektora drogowego oraz konstrukcje do budowy tuneli.

Prawie 9,5 mln zł dofinansowania dostanie Grupa Tauron, tworząca - kosztem 29,2 mln zł - w Rudzie Śląskiej Centrum Nowych Kompetencji, wspomagające edukację pracowników w sektorze OZE oraz procesy cyfryzacji w energetyce. Zostanie utrzymanych 335 miejsc pracy i powstanie 12 nowych. Centrum zaoferuje kompleksowe szkolenia dla osób dotkniętych procesem transformacji w zakresie rozwoju kompetencji i dostosowania ich do nowych potrzeb.

Firma Elektrometal za ponad 22,5 mln zł planuje rozpoczęcie produkcji ładowarek do samochodów i autobusów elektrycznych, z dofinansowaniem sięgającym prawie 7,8 mln zł. Projekt obejmuje zakup, instalację i uruchomienie maszyn, urządzeń testowych oraz stanowisk montażowych. Docelowo ma powstawać co najmniej sto takich ładowarek rocznie.

Grupa Fasing za ponad 40,5 mln zł (w tym ponad 13,2 mln zł dofinansowania) planuje zmodernizowanie parku maszynowego, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdywersyfikować rynki zbytu. Wraz z zakupem maszyn i zmianą technologii produkcji, firma chce przekwalifikować obecnych pracowników. W przyszłości Fasing ma produkować łańcuchy wykorzystywane m.in. w halach przemysłowych, magazynach oraz miejscach odbioru i wysyłki towarów, jak porty, bocznice kolejowe, składowiska, a także łańcuchy wykorzystywane do prac dźwigowych i transportowych w przemyśle morskim i rybołówstwie. Grupa utrzyma 67 miejsc pracy i stworzy 22 nowe.

Grenevia (wcześniej Famur) za ponad 68 mln zł zdywersyfikuje działalność w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz wzmocni potencjał zatrudnienia. Celem projektu, który dostanie ponad 21,1 mln zł dofinansowania, jest rozwój nowych technologii i usług związanych z energią odnawialną, szczególnie produkcja oraz naprawa elementów turbin wiatrowych i przekładni dla energetyki wiatrowej.

Carboautomatyka za ponad 50,8 mln zł zamierza zbudować nowy, niskoemisyjny zakład produkcyjny przystosowany do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia. Dofinansowanie to prawie 16,3 mln zł. Projekt obejmuje też prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami. Inwestor zakłada utrzymanie dotychczasowych 130 miejsc pracy i stworzenie 20 nowych.

Katowicka firma informatyczna COIG SA za ponad 18,5 mln zł, z blisko 6,2-milionowym dofinansowaniem, tworzy Kompleksowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Inwestycje w cyfryzację pozwolą na stworzenie oferty zaawansowanych usług cyfrowych z zakresu bezpieczeństwa IT, opartych o wymagania Krajowego Systemu Bezpieczeństwa, kierowanych do firm spoza górnictwa oraz do administracji. Planowane jest też rozszerzenie działalności Data Center poprzez zaangażowanie w nowe, zaawansowane usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Kooperujące dotąd głównie z górnictwem Centrum Badań i Dozoru chce utworzyć ośrodek szkoleniowy, by rozszerzyć zakres oferowanych usług poprzez zakup urządzeń i wyposażenia. Wart ponad 7,7 mln zł projekt dostanie ponad 2,7 mln zł unijnego dofinansowania. Przedsięwzięcie obejmuje zakup aparatury umożliwiającej świadczenie usług związanych z badaniami środowiska. Utrzymanych będzie 80 miejsc pracy i powstanie 35 nowych.

Jak tłumaczą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, dofinansowane projekty zrealizują podmioty działające dotychczas w branży górniczej i okołogórniczej, które znacząco wpływają na kondycję gospodarczą regionu - zarówno poprzez skalę zatrudnionych pracowników jak i wkład do regionalnego PKB.

"Transformacja energetyczna i zamykanie zakładów górniczych oznacza dla tych firm przerwanie łańcuchów dostaw, a w konsekwencji redukcję miejsc pracy. Dzięki pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które województwo otrzymało w programie regionalnym, przedsiębiorstwa spoza sektora MŚP otrzymają dofinansowanie na inwestycje produkcyjne mające na celu dywersyfikację działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej oraz utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy" - poinformował w piątek Urząd.

mab/ skr/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.