Sondaż prawdę Ci powie. Respondenci na całym świecie zatroskani o klimat

Strona główna Klimat, Edukacja Sondaż prawdę Ci powie. Respondenci na całym świecie zatroskani o klimat

Partnerzy portalu

Sondaż prawdę Ci powie. Respondenci na całym świecie zatroskani o klimat - ZielonaGospodarka.pl

Zmiany klimatyczne stanowią pole zainteresowania nie tylko decydentów politycznych oraz aktywistów środowiskowych. Wiele sondaży przeprowadzonych przez szereg instytucji uświadamia, że zmiany klimatyczne stanowią jeden z najważniejszych współczesnych problemów, któremu należy stawić czoło.

Globalne sondaże na temat zmian klimatycznych pokazuje w jaki sposób położenie czy też kultura wpływają na postrzeganie problemów z nimi związanych. Szereg ważnych badań unaocznia, że ankietowani zgadzają się, iż zmiany klimatyczne mają miejsce oraz stanowią jeden z najpilniejszych problemów do rozwiązania. Kilka z najważniejszych wyników sondaży zgromadził Clean Energy Wire w analizie „Global surveys show people’s growing concern about climate change”.

W przeprowadzonym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w 2021 roku „2021 Peoples’ Climate Vote survey”, które stanowiło największe badanie opinii publicznej na temat zmian klimatu. 64 proc. spośród 1,2 mln respondentów stwierdziło, że „zmiany klimatu są globalnym zagrożeniem”.

Innym wartym odnotowania badaniem jest sondaż Open Society Foundation, który miał za zadanie zrozumienie głównych kwestii wpływających na ludzi na całym świecie. Respondenci poproszeni o uszeregowanie najważniejszych wyzwań stojących przed światem wskazali „zmianę klimatu” i „ubóstwo/nierówność” jako najważniejsze wyzwania.

Podobne spojrzenie na zmiany klimatu przedstawia badanie Ipsos Global Trends, w którym 80 proc. respondentów z 50 krajów biorących udział w badaniu Global Trends 2023 zgodziło się, że „zmierzamy w kierunku katastrofy ekologicznej, chyba że szybko zmienimy nasze nawyki”.

OECD również miało swoje badanie dt. nastawienia do polityki klimatycznej. 80 proc. respondentów uczestniczących w badaniu stwierdziło, że „ich kraj powinien walczyć ze zmianami klimatu”.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że potencjalne rozbieżności pomiędzy ankietowanymi przedstawiają się w opiniach na temat odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, a mianowicie zderzenia między gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.  

Jak wynika z badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego „Public Perceptions of Climate Mitigation Policies: Evidence from Cross-Country Surveys” dotyczącego postrzegania polityki łagodzenia skutków zmian klimatu, ponad 60 proc. respondentów w gospodarkach rozwijających się i tylko 20 proc. respondentów w gospodarkach rozwiniętych uważa osobisty wpływ zmian klimatu za nieuchronny.

Przenosząc rozważania sondażowo-klimatyczne na krajowy grunt, 67 proc. ankietowanych zgadza się z opinią, że „w ostatnich latach w Polsce doszło do zauważalnego ocieplenia klimatu”, zaś przeciwnego zdania jest 19 proc. badanych, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie – donosi PAP przytaczając wyniki badania opracowanego przez pracownię Social Changes.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.