U. Zielińska: negocjacje co do celu redukcji emisji CO2 na 2040 r. dopiero się zaczną

U. Zielińska: negocjacje co do celu redukcji emisji CO2 na 2040 r. dopiero się zaczną - ZielonaGospodarka.pl
26.01.2024 10:33
Strona główna Klimat, Edukacja U. Zielińska: negocjacje co do celu redukcji emisji CO2 na 2040 r. dopiero się zaczną

Partnerzy portalu

U. Zielińska: negocjacje co do celu redukcji emisji CO2 na 2040 r. dopiero się zaczną - ZielonaGospodarka.pl

Nie ma jeszcze stanowiska Polski ws. celu klimatycznego na 2040 r., zostanie ono wypracowane po ogłoszeniu przez KE propozycji redukcji emisji CO2 - zaznaczyła w czwartek wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Dodała, że dopiero komunikat KE rozpocznie negocjacje w tej sprawie.

Zielińska przedstawiła informację na temat celów klimatycznych na 2040 r. podczas posiedzenia komisji ds. Unii Europejskiej.

Przypomniała, że obecnie na poziomie unijnym są ustalone dwa cele redukcyjne emisji CO2: o 55 proc. na 2030 r. i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej na 2050 r. Zapewniła, że nie ma jeszcze stanowiska Polski ws. celu klimatycznego na 2040 r. i zostanie ono wypracowane po ogłoszeniu przez KE propozycji celu.

"Spodziewamy się, że komunikat KE zostanie opublikowany w okolicach 6 lutego. Wtedy w ciągu około miesiąca wypracujemy i przedstawimy po konsultacjach, również społecznych, propozycje stanowiska Polski co do komunikatu Komisji. Spodziewamy się, że komunikat nie będzie ograniczał się do wyznaczenia jednego, sztywnego celu, ale to prawdopodobnie będzie przedział, który będzie oscylować wokół celu 90 do 95 proc., być może zacznie się na poziomie 80 proc." - powiedziała wiceminister klimatu.

Zaznaczyła, że komunikat KE będzie początkiem dyskusji nt. celu klimatycznego na 2040 r., która będzie trwała ponad rok. "Podczas nieformalnej rady ds. środowiska w Brukseli podkreślaliśmy, że Polska chce realizować ambitną politykę klimatyczną, która uwzględnia nasze możliwości redukcji emisji, chroni klimat, ale jednocześnie musimy to zrobić w sposób wrażliwy społecznie i biorąc pod uwagę interesy gospodarcze państwa. Podkreślaliśmy, że Polska ma poziom ubóstwa energetycznego niemal dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej, że jest wciąż bardzo uzależniona od paliw kopalnych, w związku z czym musimy również otrzymać właściwe wsparcie" - zrelacjonowała Zielińska.

Zaznaczyła, że negocjacje co do celu klimatycznego na 2040 r. dopiero się zaczną.

Posłowie PiS dopytywali Zielińską o jej słowa z połowy stycznia. Podczas nieformalnego spotkania ministrów krajów UE ds. środowiska w Brukseli Zielińska powiedziała, że należy przyjąć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska sprostowała później, że stanowisko wiceminister Zielińskiej nie jest oficjalnym stanowiskiem rządu, a jedynie „deklaracją otwartości w negocjacjach”.

Marcin Przydacz (PiS) dociekał, z jakimi instrukcjami od rządu Zielińska pojechała na nieformalne spotkanie w Brukseli i czy resort klimatu dysponuje wyliczeniami, jaki byłby szacowany koszt transformacji gospodarczej przy założeniu redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r.

Zielińska wyjaśniła, że nie ma jeszcze szczegółowych wyliczeń. Dodała, że poprzedni rząd nie zaktualizował Krajowego planu na rzecz energii i klimatu i nie sporządził długoterminowej strategii niskoemisyjnej, która powinna wskazywać poziom ambicji klimatycznych na 2050 r. Jej zdaniem, gdyby obie strategie zostały przygotowane, wypracowanie stanowiska Polski ws. celu klimatycznego i podanie szacunkowych kosztów byłyby teraz łatwiejsze. Poinformowała, że resort klimatu rozpoczął analizy w ramach aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu.

Przekazała, że w instrukcjach, jakie dostała od rządu, była mowa m.in. o tym, że należy zintensyfikować wysiłki na rzecz przystosowania się do ryzyk wynikających z postępujących zmian klimatu.

Komisja miała w planie rozpatrzenie jeszcze kilku punktów z zakresu energii i środowiska, jednak z powodu niewystarczającej liczby posłów zakończyła posiedzenie.

kmz/ skr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.