Zmiany klimatu poważnym wyzwaniem dla światowej gospodarki

Strona główna Klimat, Edukacja Zmiany klimatu poważnym wyzwaniem dla światowej gospodarki

Partnerzy portalu

Zmiany klimatu poważnym wyzwaniem dla światowej gospodarki - ZielonaGospodarka.pl
Fot. mat. prasowe

Zmiany klimatu są faktem. Jeśli ktoś pozostaje niewrażliwy na naturę, może zobaczyć ich wpływ po tym jak coraz mocniej wpływają one na gospodarkę. Niespodziewane zjawiska pogodowe wpływają nie tylko na produkcję rolną, ale też na to jak wydajemy pieniądze. Mnogość powiązań gospodarki z klimatem wpływa coraz intensywniej na kolejne branże – od wspomnianego rolnictwa przez budownictwo i energetykę, aż po przemysł odzieżowy. Tak jak w przypadku każdego zjawiska wpływającego na naszą rzeczywistość w skali makro, giełdy również dostosowują się do nowych uwarunkowań. 

W zalewie katastroficznych wieści pokazujących wpływ zmieniającego się klimatu na życie ludzi i stabilność ekosystemów łatwo wpaść w ponury nastrój i przekonanie, że osuwamy się w przepaść. Niektórzy z tego powodu inwestują w bunkry i zapasy jedzenia w puszkach. Jednak katastrofalne powodzie, susze czy wylesianie to nie cały obraz naszej skomplikowanej rzeczywistości. Świat coraz mocniej inwestuje w innowacje i już z sukcesem funkcjonujące rozwiązania mające odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Wbrew narracji, że Europa jest samotną enklawą zielonej rewolucji tak naprawdę państwa i firmy na całym globie w różnym stopniu już do niej dołączyły – niwelując wpływ człowieka na dalszy postęp degradacji środowiska, bądź reagując na jego skutki. W nigeryjskim Lagos powstała nowa dzielnica mająca być odporna na zmiany dotykające tę część świata. Chiny stały się globalnym liderem w produkcji paneli fotowoltaicznych i coraz więcej środków przeznaczają na rozwój OZE, a ich elektryczne samochody dzięki państwowym subwencjom zagrażają rynkowej pozycji niemieckiej motoryzacji. Inflation Reduction Act wprowadzony przez administrację Joe Bidena zakłada przeznaczenie 370 mld dolarów na dekarbonizację i premiuje rodzime firmy inwestujące w zieloną transformację. To tylko kilka przykładów pokazujących, że zielona rewolucja stale przyśpiesza, a przejście w zrównoważoną gospodarkę jest nie tylko potrzebne, ale realne i zyskowne nie tylko pod względem ekologicznym. 

– Ta tranzycja nie odbędzie się bez pieniędzy. Rynek finansowy żywo odpowiada na te potrzeby i akcje podmiotów wpisujących się w zrównoważony model gospodarczy są stawiane w jednym rzędzie z aktywami innowacyjnych spółek technologicznych i internetowych gigantów. Co ciekawe, te trendy się zazębiają i wiodące spółki ze świata high-tech coraz częściej inwestują nie tylko w to, by ich technologie były bardziej ekologiczne na każdym etapie łańcucha dostaw, ale również przyczyniały się do walki ze zmianami klimatu w sposób aktywny. Wynika to nie tylko z regulacji, ale również z etyki, która wpisuje się w szeroki trend zrównoważonej gospodarki– stwierdza Maxim Manturov, dyrektor ds. Badań Inwestycyjnych w Freedom24.

Warto pamiętać o tym, że zarówno zmiany klimatu, jak i regulacje prawne mające na nie odpowiadać również mają swoje odbicie na rynku finansowym. 

– Dobrze widać to na przykładzie Unii Europejskiej, która wprowadzając Zielony Ład stworzyła również obowiązek raportowania ESG pokazującego niefinansowy aspekt działalności poszczególnych podmiotów, który przekłada się na spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju. To naprawdę kompleksowe spojrzenie na wpływ firm na rzeczywistość, opisujące nie tylko emisyjność całego łańcucha dostaw, ale np. politykę wobec pracowników i wpływ na lokalną społeczność. Uzyskany rating określający poziom wpisywania się w te ramy już teraz przekłada się na możliwości finansowania nowych inwestycji i ocenę atrakcyjności akcji emitowanych przez dany podmiot. Dlatego zarówno fundusze inwestycyjne, jak i mali inwestorzy chcąc ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zyski dywersyfikują swoje portfele według tych kryteriów – wskazuje Maxim Manturov z Freedom24. 

Na co zatem zwracać uwagę dywersyfikując aktywa w swoim portfolio? Jedno z podejść polega na przydzielaniu funduszy firmom i technologiom, które mogą skutecznie prosperować w świecie odchodzącym od paliw kopalnych. Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, a także inicjatywy ekologiczne, takie jak projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla i pojazdy elektryczne, mogą zapewnić potencjalne możliwości wzrostu zgodne z wysiłkami na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Warto przyglądać się temu jak specjaliści oceniają szansę na skalowanie nowatorskich rozwiązań i czy już istniejące rozwiązania nie są tańsze, prostsze i szybsze do wprowadzenia. Dla przykładu – wodór jest przedstawiany jako paliwo przyszłości, ale na obecnym etapie technologie jego wytwarzania, transportu i przechowywania wciąż nie są doskonałe. Inwestycja w nowe technologie na wczesnym etapie może przełożyć się na zadowalające zyski, ale cechuje się również większym ryzykiem w porównaniu do już powszechnie wykorzystywanych rozwiązań. Jak zawsze inwestor musi sam zdecydować, czy chce podejmować ryzyko licząc na większe zyski, czy ograniczając je zakłada większą przewidywalność.  

Przydatnym narzędziem są raporty ESG, które pomagają ocenić na ile dany podmiot wpisuje się w rynkowe wymagania.  Dlatego kryteria dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) stają się coraz ważniejsze dla inwestorów. Oceniając spółki na podstawie ich praktyk środowiskowych, wpływu społecznego i struktur zarządzania, inwestorzy mogą zidentyfikować przedsiębiorstwa, które są lepiej przygotowane do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi. Włączenie czynników ESG do decyzji inwestycyjnych może poprawić długoterminowe wyniki, jednocześnie promując zrównoważone i odpowiedzialne praktyki biznesowe. 

– Warto włączyć raporty ESG w swoją analizę, nie opierając się tylko na ratingu, ale analizując całość działalności firmy w rozbiciu na poszczególne komponenty, co daje pełniejszy obraz jej funkcjonowania – komentuje Maxim Manturov z Freedom24.

– Kolejnym sposobem na zrównoważoną inwestycję jest kupno zielonych akcji. To aktywa przeznaczone stricte do finansowania rozwoju w zielonym kierunku. Coraz częściej organizacje poszukujące środków na rozwój w ekologicznym duchu korzystają z tego rozwiązania - dodaje ekspert.

Inwestowanie w spółki zaangażowane w zrównoważony rozwój środowiskowy może być strategicznym sposobem na zbudowanie dobrego portfela. Firmy te priorytetowo traktują zrównoważony rozwój w swoich operacjach, ofertach produktów i łańcuchach dostaw zapewniając sobie długoterminowy sukces w szybko zmieniającym się globalnym krajobrazie. Zielone akcje nie tylko oferują potencjał w zakresie konkurencyjnych zysków finansowych, ale także są zgodne z wartościami inwestorów i przekładają się na pozytywne skutki dla środowiska i społeczeństwa. Inwestowanie w zrównoważone akcje jest nie tylko zgodne ze względami etycznymi i środowiskowymi, ale oferuje także potencjał uzyskania długoterminowych zysków finansowych. Integrując kryteria zrównoważonego rozwoju ze strategiami inwestycyjnymi, inwestorzy mogą przyczynić się do pozytywnych wyników społecznych i środowiskowych, jednocześnie realizując swoje cele finansowe. Klasyczne win-win. 

Jak zawsze należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji inwestycyjnych wymagana jest dokładna analiza due diligence. Ponadto wiedza o zmieniających się trendach rynkowych i zmianach legislacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji w szybko zmieniającym się otoczeniu i pozwolić nie tylko na zysk ekologiczny i społeczny, ale również finansowy. 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.