Orlen KolTrans planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW

Orlen KolTrans planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW - ZielonaGospodarka.pl
24.03.2023 14:11
Strona główna Energetyka, OZE Orlen KolTrans planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW

Partnerzy portalu

Orlen KolTrans planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Orlen KolTrans

Orlen KolTrans ogłosił zapytanie ofertowe dot. przygotowania dokumentacji projektowej, w tym opracowania projektu budowlanego dla instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW, które miałyby powstać w Płocku (Mazowieckie) na terenie PKN Orlen. Odpowiedzi można składać do 30 marca.

Jak podkreślono w ogłoszeniu Orlen KolTrans, zakłada się możliwość zaprojektowania kilku instalacji fotowoltaicznych w różnych wariantach lokalizacyjnych, jak np. grunt, dach czy dodatkowe konstrukcje wsporcze.

"Przedmiotem zapytania jest przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków przyłączeniowych oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 950 kW na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku" - wyjaśniono.

Zgodnie z ogłoszeniem miejscem realizacji zamówienia są nieruchomości dzierżawione przez Orlen KolTrans. Jako wstępne lokalizacje wskazano osiem działek położonych w Płocku oraz w sąsiedniej gminie Stara Biała, w miejscowościach: Stare Draganie i Nowe Draganie. Zaznaczono przy tym, iż część działek znajduje się na skarpie, a w dwóch przypadkach posadowienie instalacji rozważane jest na dachach garażu lokomotyw oraz budynków magazynowych.

Orlen KolTrans podkreślił, że realizacja przedmiotu zamówienia przewidywania jest "w terminie do 31 marca 2024 r. w podziale na etapy". Obejmują one - według opublikowanej dokumentacji postępowania - na początku m.in. weryfikację formalno-prawną i techniczną przekazanych założeń lokalizacyjnych, ewentualne wskazanie innej lokalizacji, wykonanie badań geotechnicznych wraz z oceną podłoża i opracowanie wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia ze wstępnymi warunkami technicznymi, a finalnie - opracowanie projektu budowlanego oraz przygotowanie wniosku i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Jak wyjaśnił w ogłoszeniu Orlen KolTrans, postępowanie w ramach zapytania ofertowego "Dokumentacja projektowa - budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 950 kW" będzie prowadzone dwustopniowo: pierwszy etap formalno-techniczny będzie otwarty, natomiast drugi etap handlowy będzie zamknięty.

Orlen KolTrans z siedzibą w Płocku to spółka zależna PKN Orlen, działająca od 2001 r., która specjalizuje się w krajowym i międzynarodowy transporcie kolejowym towarów, w tym zwłaszcza produktów rafineryjno-petrochemicznych, a także w serwisie i naprawie taboru kolejowego oraz w obsłudze bocznic.

Zgodnie z informacją podaną przez Orlen KolTrans, spółka posiada "nowoczesny tabor elektryczny oraz zmodernizowany tabor spalinowy" - ponad 60 lokomotyw, a także 570 wagonów, co umożliwia m.in. uruchamianie każdego dnia ok. 30 pociągów.Michał Budkiewicz

mb/ mk/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.