Będzie możliwa wstępna ocena terenu branego pod uwagę przy budowie elektrowni jądrowej

Będzie możliwa wstępna ocena terenu branego pod uwagę przy budowie elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
25.09.2023 10:55
Strona główna Energetyka, OZE Będzie możliwa wstępna ocena terenu branego pod uwagę przy budowie elektrowni jądrowej

Partnerzy portalu

Będzie możliwa wstępna ocena terenu branego pod uwagę przy budowie elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Twitter @PEJ_PL

Będzie możliwa wstępna ocena terenu branego pod uwagę przy budowie elektrowni jądrowej oraz innych obiektów tego typu – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który został opublikowany w poniedziałek na stronach RCL.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektowanego rozporządzenia, "(...) inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym (...) może dokonać wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny. W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwestor może wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego raportu".

"Obecnie w prawie krajowym nie ma przepisów stanowiących podstawę projektową dla wstępnej oceny terenu, pozwalającej na wybranie bezpiecznej lokalizacji obiektu energetyki jądrowej i umożliwiających określenie krytycznego wpływu łączonych skutków zagrożeń naturalnych i zdarzeń zewnętrznych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa radiologicznego oraz jądrowego Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej" - podkreślono.

W OSR stwierdzono, że jedynym rozwiązaniem problemu jest wydanie rozporządzenia, w którym określony zostanie "zakres badań i analiz niezbędnych do wykonania dla wstępnej oceny potencjalnej lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego obiektem jądrowym, jak również zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego oraz wskazanie czynników wykluczających dany teren z możliwości posadowienia na nim obiektu energetyki jądrowej". W projekcie zaproponowano zarówno kryteria wykluczające, a także definicje pojęć niezbędnych do sporządzenia wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektów energetyki jądrowej, grupy czynników podlegające wstępnej ocenie określone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, minimalny zasięg analiz poszczególnych czynników oraz zawartość wstępnego raportu lokalizacyjnego.

"Efektem wejścia w życie rozporządzenia będzie dwuetapowość analiz lokalizacyjnych - etap oceny wstępnej oraz etap oceny szczegółowej. Takie rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie procesu licencjonowania bez uszczerbku dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Taki podział jest również korzystny dla potencjalnego inwestora, gdyż zmniejsza ryzyko ekonomiczne związane z wykluczeniem danej lokalizacji - podczas oceny wstępnej wymagania dotyczące badań i analiz ograniczone są praktycznie do regionu lokalizacji, a więc ich ilość i rodzaj jest mniejsza niż ilość i rodzaj badań i analiz niezbędnych do wykonania na etapie szczegółowej oceny" – dodano w OSR.

Projektowane rozporządzenia ma wejść w życie w 14 dni od momentu jego opublikowania.

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.