2 miliardy na innowacyjność w ochronie środowiska w Polsce

zk

16.01.2023 11:55 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja 2 miliardy na innowacyjność w ochronie środowiska w Polsce

Partnerzy portalu

2 miliardy na innowacyjność w ochronie środowiska w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Rusza program priorytetowy NFOŚiGW pn. Innowacje dla Środowiska - w ramach którego dostępne będą 2 miliardy złotych na dofinansowanie przedsięwzięć w postaci preferencyjnych pożyczek z możliwością uzyskania premii innowacyjnych. Nowy program wspierać będzie polskie innowacje ekologiczne.

Celem programu będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska tj. wykorzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii lub rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania powinny być równocześnie spójne z zasadą DNSH (ang. Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingu), zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać - przedsiębiorcy, a wsparcie będzie oferowane na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów albo na wdrożeniu nowej ewentualnie znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Dwumiliardowy zasób finansowy programu zostanie udostępniony w okresie do końca 2027 r. (lub do wyczerpania środków). Nabór wniosków zostanie otwarty 1 lutego br. i odbędzie się w dwóch etapach, w trybie ciągłym: Etap I - fiszka projektowa - tzw. preselekcja oraz Etap II - wniosek szczegółowy - dotyczący wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskają pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji.

Przewidziane formy dofinansowania (w tym intensywność dofinansowania) to:

- pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych - na warunkach preferencyjnych (z możliwością umorzenia do 25% po okresie trwałości - z przeznaczeniem kwoty umorzenia na dalsze wdrożenia tej samej technologii) albo na warunkach rynkowych
- dotacja rozumiana jako premia innowacyjna pomniejszająca kwotę kapitału pożyczki o 20% (nie więcej niż o 10 mln zł) pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia.

W programie przewidziano uporządkowaną strukturę dofinansowania przy minimalnej wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. jego koszcie całkowitym) na poziomie 2 mln zł. Kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 1 mln zł do 100 mln zł (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz od 2 mln zł do 300 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw).

Dla project finance kwota pożyczki nie może przekroczyć odpowiednio 30 mln zł (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 100 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw).
Warunkiem przyznania premii innowacyjnej będzie zrealizowanie założonego w umowie efektu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez anulowanie ostatnich rat kapitałowych pożyczki pozostałych do spłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska są dostępne pod adresem: Innowacje dla Środowiska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.