20 klastrów otrzymało specjalne certyfikaty

zk

24.01.2023 13:13 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE 20 klastrów otrzymało specjalne certyfikaty

Partnerzy portalu

20 klastrów otrzymało specjalne certyfikaty - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Dwadzieścia klastrów otrzymało certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) - przekazał w poniedziałek resort rozwoju i technologii. Status KKK jest przyznawany na trzy lata.

Jak podkreśliło ministerstwo, Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

"Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie została ustawiona wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym" - podkreślił cytowany minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Resort wyjaśnił, że Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zostały zweryfikowane m.in. ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie.

Klastrami z tytułem KKK to: Klaster Dolina Lotnicza, Klaster Obróbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT, Polski Klaster Budowlany, NUTRIBIOMED Klaster, MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Klaster Fotoniki i Światłowodów, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna", Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia", Śląski Klaster Lotniczy, Pomorski Klaster ICT Interizon,Klaster Lifescience Kraków, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, Śląski Klaster NANO, Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

Jak wyjaśniono, klastry to grupa współpracujących ze sobą interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu) reprezentujących różne środowiska, branże, czy technologie.

Ministerstwo przekonuje, że sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom.

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r., który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy MRiT, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych było dotychczas ukierunkowane na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry. Podkreślono, że zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 30300,00 $ tona 1,25% 25 sty
 Cynk 3439,00 $ tona 0,56% 25 sty
 Aluminium 2605,00 $ tona 0,42% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.