EIT Community Booster ogłosiło listę 20 firm wybranych do projektu Nowego Europejskiego Bauhausu

zk

28.04.2022 20:02 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja EIT Community Booster ogłosiło listę 20 firm wybranych do projektu Nowego Europejskiego Bauhausu

Partnerzy portalu

EIT Community Booster ogłosiło listę 20 firm wybranych do projektu Nowego Europejskiego Bauhausu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa
Z dużej puli, 1029 nadesłanych aplikacji, zostało wybranych dwadzieścia wysoce innowacyjnych europejskich start-upów oraz scale-upów, które wezmą udział w projekcie EIT Community Booster. Firmy otrzymają wsparcie w postaci wiedzy na temat rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe, o wartości 50 000 euro. Program EIT Community Booster został uruchomiony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz pięć jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji w celu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć umożliwiających transformację Nowego Europejskiego Bauhausu.

Poprzez wsparcie Nowego Europejskiego Bauhausu, w formie dotacji oraz usług, we wspólnym tworzeniu pięknych oraz zrównoważonych rozwiązań, EIT Booster Community będzie pomagać wybranym przedsięwzięciom, aby stworzyć możliwość wprowadzenia zrównoważonych zmian dla miast, przemysłu, klimatu, żywności, dobrostanu i poprawy ogólnej jakości życia obywateli Europy. Zwycięskie zespoły zostały wybrane spośród 1029 nadesłanych aplikacji z 37 krajów i działają w szerokim spektrum sektorów i branż.

Mariya Gabriel, Komisarz Unii Europejskiej ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży powiedziała: „Nowy Europejski Bauhaus staje się rzeczywistością, gotową do wprowadzenia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu do przestrzeni, miast i domów, w których mieszkamy. Wybrane przedsięwzięcia to dopiero początek. Dzięki wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) kolejni innowatorzy i przedsiębiorcy będą wzbogacać i zmieniać nasze przestrzenie życiowe i doświadczenia."

Gioia Ghezzi, przewodnicząca Rady Zarządzającej EIT, powiedziała: „Zachwyciła nas nie tylko liczba nadesłanych aplikacji – potwierdzająca prawdziwą chęć uzyskania wsparcia w rozwoju biznesu – lecz również jakość zaproponowanych innowacji. Uważamy, że wybrane przedsięwzięcia mogą zmienić reguły gry na arenie międzynarodowej, dlatego też nie możemy się doczekać współpracy z nimi, aby przyspieszyć ruch Europy w kierunku trzech kluczowych elementów Nowego Europejskiego Bauhausu: zrównoważonego rozwoju, estetyki i integracji”.

Wybrane innowacje obejmują zarówno zrównoważone gospodarstwa miejskie, które zużywają 90% mniej wody, jak i wykorzystanie drobnoustrojów glebowych do generowania światła i energii, a także przekształcanie fasad budynków w celu wzrostu i ochrony bioróżnorodności oraz fauny w przestrzeni publicznej. Pełną listę przedsięwzięć i innowacji, które otrzymają wsparcie od EIT Community Booster, można znaleźć w arkuszu informacyjnym tutaj.

EIT – WDRAŻA INNOWACJE!

O EUROPEJSKIM INSTYTUCIE INNOWACJI I TECHNOLOGII (EIT)

EIT zwiększa zdolność Europy do wdrażania innowacji poprzez tworzenie rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań globalnych oraz poprzez wspieranie talentów w dziedzinie przedsiębiorczości w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią Horizon Europe - programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, EIT Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i uniwersytetami. Wraz ze swoimi partnerami wspólnota EIT oferuje szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie: kursy edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem i przyspieszaniem rozwoju firm oraz projekty badawcze oparte na innowacjach.

EIT stanowi największy w Europie ekosystem innowacji, który skupia blisko 3 000 partnerów z czołowych przedsiębiorstw, organizacji badawczych i edukacyjnych z całej Europy w ponad 60 centrach innowacji w całej Europie. Dzięki EIT powstało ponad 3 800 start-upów oraz scale-upów, ponad 1 400 nowych produktów i usług, które pozyskały ponad 3,9 mld EUR kapitału zewnętrznego. Ponad 3 800 studentów ukończyło studia magisterskie oraz doktoranckie odbyte dzięki EIT, a ponad 100 000 wzięło udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez wspólnotę EIT.

WSPÓLNOTA EIT NOWA EUROPEJSKA INICJATYWA NA RZECZ BAUHAUSU

Wspierając misję Nowego Europejskiego Bauhausu, która polega na łączeniu innowacji, kreatywności i projektowaniu w celu poprawy jakości życia obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu naszej planety, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) mobilizuje swój ogólnoeuropejski ekosystem do powstawania innowacji poprzez wspólnotową inicjatywę Nowego Europejskiego Bauhausu. Dysponując budżetem w wysokości 5 mln euro na lata 2021-2022, inicjatywa ta będzie wspierać innowatorów i przedsiębiorstwa w zakresie tematów związanych z Nowym Europejskim Bauhausem poprzez trzy grupy wsparcia: ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI, WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW i WSPARCIE W STWORZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o każdej grupie wsparcia.

Inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) jest prowadzona przez EIT Climate-KIC i obejmuje EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.