Amazon wraz z The Nature Conservancy chcą dekarbonizować Brazylię

zk

03.09.2021 12:23 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Amazon wraz z The Nature Conservancy chcą dekarbonizować Brazylię

Partnerzy portalu

Amazon wraz z The Nature Conservancy chcą dekarbonizować Brazylię  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Christian Wiediger/Unsplash

Program rozpocznie się w amazońskich lasach deszczowych, koncentrując się na ponownym zalesianiu i regeneracyjnym agroleśnictwie, stymulując jednocześnie zrównoważony miejscowy rozwój gospodarczy. Inwestycja firmy Amazon zakłada usunięcie do 10 milionów ton metrycznych emisji dwutlenku węgla do roku 2050 - co odpowiada rocznej emisji pochodzącej z 2 milionów samochodów.

Działając na rzecz wspierania międzynarodowych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym, Amazon (NASDAQ: AMZN) poinformował dziś o uruchomieniu Akceleratora Agroleśnictwa i Rekultywacji we współpracy z The Nature Conservancy, światową organizacją ekologiczną. Akcelerator umożliwi stworzenie bardziej zrównoważonego źródła dochodu dla tysięcy miejscowych rolników w brazylijskim amazońskim stanie Pará, a jednocześnie przyczyni się do odbudowy rodzimych lasów deszczowych i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez naturalne wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla.

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu rozwiązania wykorzystujące zasoby naturalne mają do odegrania kluczową rolę w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatu. Rządy i sektor prywatny mogą zarówno zredukować emisje dwutlenku węgla, jak i usunąć węgiel z atmosfery poprzez inwestowanie w rozwiązania oparte na naturze na szeroką skalę. Akcelerator Agroleśnictwa i Rekultywacji jest jednym z takich projektów usuwania dwutlenku węgla i częścią obietnicy Amazona do wypełnienia Zobowiązania Klimatycznego, które spółka współtworzyła z Global Optimism. Sygnatariusze programu zobowiązują się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r., czyli 10 lat przed Porozumieniem Paryskim.

W ramach swojego zobowiązania do wypełnienia Zobowiązania Klimatycznego Amazon przede wszystkim kontynuuje wdrażanie innowacji i inwestuje w dekarbonizację swojej działalności. Firma zakupiła 100000 elektrycznych pojazdów dostawczych i jest największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej na świecie. Amazon inwestuje również w bazujące na środowisku naturalnym rozwiązania poza swoim łańcuchem wartości poprzez fundusz Right Now Climate Fund, który wspiera Akcelerator oraz pozostałe projekty mające na celu rekultywację zdegradowanych terenów w sposób poprawiający warunki życia lokalnych społeczności i usuwa dwutlenek węgla z atmosfery. Ponadto, poprzez niedawno ogłoszoną Koalicję LEAF - publiczno-prywatną inicjatywę mającą na celu zmobilizowanie co najmniej 1 miliarda dolarów na ochronę światowych lasów tropikalnych - firma Amazon, wraz z partnerami, pracuje nad ograniczeniem wylesiania lasów tropikalnych, zmniejszając ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

„Odbudowa lasów na świecie jest jednym z najbardziej znaczących działań, jakie możemy podjąć w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, natomiast powodzenie tego przedsięwzięcia będzie wymagało innowacyjnych rozwiązań - powiedziała Kara Hurst, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Amazon. -Jesteśmy dumni, że we współpracy z The Nature Conservancy uruchamiamy Akcelerator Agroleśnictwa i Rekultywacji wspierający rozwiązania, których priorytetem jest wysoka integralność środowiskowa i zdecydowane korzyści dla społeczności. Amazon z przyjemnością przyczyni się do tego, że nasza pasja do innowacji wraz ze wsparciem finansowym wpłynie na poprawę warunków życia społeczności lokalnych w Brazylii, jednocześnie pomagając chronić planetę dla przyszłych pokoleń”.

„Nauka nie pozostawia wątpliwości, że systemy naturalne są priorytetem w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery, a najnowszy raport IPCC tylko to podkreśla - powiedziała Christiana Figueres, współzałożycielka Global Optimism i była szefowa ONZ ds. klimatu odpowiedzialna za Porozumienie Paryskie. - Ochrona istniejących ekosystemów i rekultywacja zdegradowanych terenów mają kluczowe znaczenie jako strategie ograniczania emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza w ciągu najbliższej dekady lub dwóch. Projekty, które pozwalają to osiągnąć - aby utrzymać zarówno przyrodę, jak i środki do życia lokalnej społeczności - są bezcenne z punktu widzenia transformacji umożliwiającej rozwój na długo po kryzysie klimatycznym. Wyrażam uznanie dla Amazona i The Nature Conservancy”.

Początkowa inwestycja Amazona w akcelerator zapewni wsparcie 3000 rolnikom i przywróci do życia około 20000 hektarów - powierzchnię równą mniej więcej powierzchni miasta Seattle - w ciągu trzech lat, usuwając z atmosfery do 10 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla do roku 2050.

The Nature Conservancy będzie współpracować ze Światowym Centrum Agroleśnictwa i szeregiem lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu wdrożenia akceleratora, co ma na celu pomoc drobnym rolnikom w przywróceniu zdegradowanych pastwisk do rodzimych lasów i roślinności agroleśniczej. Systemy agroleśnicze zapewnią im stabilne źródło dochodów dzięki sprzedaży kakao i innych upraw. Akcelerator będzie również prowadzić eksperymenty z nowatorskimi sposobami wspierania rolników i kształtowania rynków zrównoważonych towarów pochodzenia leśnego, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych, oraz będzie rozwijać nowe metodologie i technologie satelitarne w zakresie ilościowego i satelitarnego określania i monitorowania usuwania dwutlenku węgla.

„Pará stanowi dom dla 9 proc. światowego lasu tropikalnego, jednak stoi w obliczu bezprecedensowego tempa wylesiania traci 3300 akrów każdego dnia w ciągu ostatniego roku - powiedziała Jennifer Morris, dyrektor generalny The Nature Conservancy. - W ciągu ostatnich 13 lat, niewielkie gospodarstwa rolne w stanie Pará - obszarze, w którym rolnictwo bezdrzewne może wydawać się jedyną opcją - były odpowiedzialne za średnio 40% wylesiania stanu. Od 20 lat The Nature Conservancy współpracuje z drobnymi rolnikami, liderami społeczności, urzędnikami państwowymi i rdzennymi mieszkańcami, aby zidentyfikować i wdrożyć rozwiązania przynoszące obopólne korzyści, m.in. takie jak agroleśnictwo, które umożliwiają ludziom i przyrodzie pomyślny rozwój. Dzięki współpracy z firmą Amazon uzyskamy zasoby i pomoc techniczną niezbędne do realizacji tego programu oraz udowodnimy, że agroleśnictwo regeneracyjne i rynki emisji dwutlenku węgla są realnymi modelami biznesowymi dla społeczności w Amazonii”.

„Należy połączyć siły, aby osiągnąć to, co może być celem stulecia: rozwój naszych gospodarek i zabezpieczenie dochodów ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu i przywróceniu lasów - powiedział Helder Barbalho, gubernator stanu Pará. - Stan Pará jest przygotowany do podjęcia tego wyzwania, a nasza strategia jest jasno określona w planie Amazonia Agora, który zobowiązuje nas do pozostania wolnymi od emisji dwutlenku węgla do 2036 roku poprzez ograniczenie wylesiania i promowanie odbudowy lasów. Inwestycje, takie jak te firmy Amazon, w zrównoważone agroleśnictwo i ponowne zalesianie w stanie Pará są niezwykle pożądane. Inicjatywa ta przyniesie znaczące korzyści dla społeczności stanu, zasobów naturalnych i bioróżnorodności”.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25352,00 $ tona -0,76% 28 wrz
 Cynk 2559,00 $ tona 3,90% 28 wrz
 Aluminium 2231,00 $ tona 1,64% 28 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.