Buda - łatwiejsze przyłączanie firm do instalacji OZE

Buda - łatwiejsze przyłączanie firm do instalacji OZE - ZielonaGospodarka.pl
20.04.2023 07:19
Strona główna Energetyka, OZE Buda - łatwiejsze przyłączanie firm do instalacji OZE

Partnerzy portalu

Buda - łatwiejsze przyłączanie firm do instalacji OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Zbynek Burival/Unsplash

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało przepisy znacznie ułatwiające wykorzystanie linii bezpośrednich do zaopatrywania przedsiębiorstw energochłonnych i innych podmiotów w energię odnawialną. Znalazły się one w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

"Wprowadzamy kolejną rewolucję w transformacji energetycznej Polski. Likwidujemy dawną barierę stojącą na drodze przedsiębiorców, którzy w swojej działalności chcą wykorzystywać zieloną energię. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszają się bieżące koszty prowadzenia biznesu" – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Projekt ustawy zawiera przepisy, które mają na celu zwiększenie dostępności tzw. linii bezpośrednich. Linie takie mogą łączyć jednostki wytwarzania energii (w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych np. farmy wiatrowej czy słonecznej) bezpośrednio z odbiorcą. Ustawa zmienia dotychczasową definicję w sposób, który w większym stopniu urzeczywistnia cele przewidziane przez unijnego ustawodawcę, potrzeby przedsiębiorców, a jednocześnie wyraźnie rozgranicza pojęcie linii bezpośredniej od układów autoprodukcyjnych.

W zapisie ustawy proponuje się zastąpienie postępowania o wydanie zgody Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej, wpisem do rejestru prowadzonego przez ten organ. Do zgłoszenia podmiot powinien dołączyć informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyzę dotyczącą jej wpływu na sieć (przepisy projektu wyznaczają też ramy prawne, na podstawie których taka ekspertyza ma zostać przygotowana). Rozwiązanie to wpłynie na utrzymanie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

W przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW będzie stosowany tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji. Ustawa da poza tym możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek podyktowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

kom/ mick/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.