Carbon-Free Europe przedstawia nowy model systemów energetycznych

Strona główna Energetyka, OZE Carbon-Free Europe przedstawia nowy model systemów energetycznych

Partnerzy portalu

Carbon-Free Europe przedstawia nowy model systemów energetycznych  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Carbon-Free Europe/Twitter

W przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniu przeanalizowano postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej przy użyciu najnowocześniejszych modeli systemów energetycznych, aby ocenić ostatnie zmiany w polityce energetycznej i kosztach technologii.

Organizacja Carbon-Free Europe (CFE) we współpracy z Evolved Energy Research opublikowała dziś najnowszy roczny raport na temat dekarbonizacji, który dostarcza wglądu w postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej, wykorzystując najnowocześniejsze modele systemów energetycznych do oceny ostatnich zmian w polityce energetycznej i kosztach technologii.

Tegoroczna analiza zawiera wytyczne dotyczące bieżącej polityki unijnej, w tym ustawy o zerowym zużyciu energii w przemyśle, reformy rynku energii elektrycznej, krajowych planów energetycznych i klimatycznych, strategii inwestycyjnej dla planu przemysłowego Zielonego Ładu oraz celów na rok 2040. Nakreślono również kierunek, w jakim powinna podążać Europa, aby zrealizować ciążące na niej zobowiązania klimatyczne.

Rosyjska inwazja na Ukrainę uwypukliła kryzys dostaw energii i cen, który wynika z uzależnienia Europy od paliw kopalnych. Analiza CFE pokazuje, w jaki sposób unijne programy „Fit for 55” i „REPowerEU” stworzyły podstawy ku temu, by zrezygnować z rosyjskiego gazu ziemnego i otworzyły drogę do przyspieszenia transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności energetycznej Europy.

Najważniejsze wnioski

1. Ukraina może stać się wyjątkowym dostawcą zarówno czystej energii elektrycznej, jak i wodoru dla reszty Europy, wnosząc wkład w postaci blisko 100 GW nowej energii wiatrowej i słonecznej do roku 2050, co odpowiada blisko 20% obecnej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej.

2. Unia Europejska będzie musiała zbudować nową infrastrukturę – sieci elektroenergetyczne, rurociągi wodorowe i rurociągi CO2 – w bezprecedensowym tempie, aby utrzymać gospodarkę opartą na czystej energii, co będzie wymagać szybszego ustalenia lokalizacji, wydawania pozwoleń i finansowania projektów.

3. Konieczne jest, aby Unia Europejska uprościła zasady krótkoterminowego finansowania i wsparcia na rzecz badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii niezbędnych do długofalowej dekarbonizacji.

4. Wspieranie elastyczności (np. poprzez reformę projektu rynku energii elektrycznej i aktualizację projektu stawek z uwzględnieniem kosztów ogólnosystemowych) ma kluczowe znaczenie w kontekście niezawodnego i przystępnego cenowo działania sieci czystej sieci energetycznej.

5. Niektóre kraje maksymalnie wykorzystają swój potencjał w zakresie zasobów odnawialnych, podkreślając znaczenie długofalowego planowania ograniczeń zasobów i dostępności gruntów.

„W rocznym raporcie na temat dekarbonizacji opracowanym przez Carbon-Free Europe podkreślono, że Europa jest w stanie zrealizować cele klimatyczne i energetyczne bez konieczności powrotu do paliw kopalnych, pomimo obecnego kryzysu energetycznego i wzrostu kosztów ? powiedziała współzałożycielka CFE Lindsey Walter. - W miarę jak decydenci polityczni opracowują i finalizują elementy GDIP, należy podejść priorytetowo do modelu uwzględniającego rozwiązania technologiczne, by zapewnić Europie nie tylko niezależność energetyczną, ale także wzmocnić jej globalną konkurencyjność na rynku czystej energii”.

„Efektywna i skuteczna droga do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 będzie opierać się na osiągnięciu równowagi pomiędzy krótko- i długoterminowym planowaniem strategicznym w Unii Europejskiej ? powiedziała Isabelle Chan, starszy doradca ds. badań w CFE. - W miarę podejmowania przez kraje wysiłków na rzecz włączenia nowych celów klimatycznych do swoich krajowych planów energetyczno-klimatycznych, w tym przewidzianych w programach >>Fit for 55<< i >>REPowerEU<<, aby odnieść sukces, muszą one również brać pod uwagę potencjał i jakość zasobów odnawialnych, bariery społeczne, ograniczenia w użytkowaniu gruntów i transgraniczne przepływy energii z sąsiednimi regionami. Najnowsza analiza modelowania Carbon-Free Europe podkreśla znaczenie tego podejścia i wskazuje kroki, jakie muszą podjąć europejscy liderzy klimatyczni, aby sprostać temu wyzwaniu".

W zeszłym roku organizacja Carbon-Free Europe przedstawiła swój pierwszy model systemów energetycznych, w ramach którego zidentyfikowało pięć różnych ścieżek dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, mających umożliwić realizację zobowiązań w zakresie zerowej emisji netto do 2050 roku.

Carbon-Free Europe

Carbon-Free Europe działa w całej Europie na rzecz rozszerzania wsparcia dla ambitnego programu dekarbonizacji i wysiłków ukierunkowanych na innowacje i modernizację europejskich systemów energetycznych. Poprzez połączenie najnowocześniejszych badań i działań wspierających, organizacja stara się zachęcić rządy krajowe do wdrażania rozwiązań technologicznych opartych na czystej energii, niezbędnych do osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.


Źródło: Carbon-Free Europe

Źródło informacji: PR NewswirePartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.