Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o likwidacji poprzemysłowych "bomb ekologicznych"

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o likwidacji poprzemysłowych "bomb ekologicznych" - ZielonaGospodarka.pl
17.05.2023 09:28
Strona główna Odpady, Recykling Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o likwidacji poprzemysłowych "bomb ekologicznych"

Partnerzy portalu

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o likwidacji poprzemysłowych "bomb ekologicznych" - ZielonaGospodarka.pl

Usunięcie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych poprzez m.in. zagospodarowanie znajdujących się tam niebezpiecznych odpadów - przewiduje rządowy projekt ustawy, który w środę wpłynął do Sejmu.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (UD312 w wykazie) przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 25 kwietnia 2023 r. Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, projekt wpłynął do izby niższej w środę, 17 maja.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała pod koniec kwietnia br., że nowe przepisy zdefiniują wielkoobszarowy teren zdegradowany oraz składowiska historycznych odpadów przemysłowych i miejsca gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych.

– Projekt ma na celu usunięcie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Efektem nowych przepisów będzie zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie oraz oczyszczenie tych terenów – wyjaśniono.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji zarówno rozpoznanych, jak i dotychczas nierozpoznanych - wielkoobszarowych terenów zdegradowanych.

Projekt wskazuje ponadto organy administracji, które będą odpowiedzialne za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub, dla terenów zamkniętych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Organy administracji będą musiały podejmować działania dotyczące poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym w miarę dostępności środków na ten cel, w tym wykonania kompleksowej oceny stanu środowiska oraz opracowania i wykonania planu jego poprawy.

Projekt ma charakter specustawy, ponieważ w załączniku do nowych przepisów wskazano pięć rozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, dla których jest konieczne podjęcie działań związanych z poprawą stanu środowiska. Są to tereny po byłych zakładach chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy, "Organika-Azot" w Jaworznie, "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach. Wskazano też Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu oraz Zakłady Włókien Chemicznych "Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgodnie z projektem lista zdegradowanych terenów będzie mogła być rozszerzona poprzez nowelizację przepisów, co będzie wymagało osobnej oceny takich terenów. Nowe przepisy określą też zasady wywłaszczenia nieruchomości lub czasowego ich zajęcia, by możliwe było przeprowadzenie odpowiednich prac mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie zdegradowanym. Ustawa określi też zasady ustalania wysokości odszkodowań dla podmiotów władających danymi nieruchomościami, a także nakładania opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uprzątnięcia terenu.

Specustawa ma również zagwarantować zwrot poniesionych kosztów w związku np. z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów w przypadku prowadzonej przez właściwy organ sprzedaży lub zwrotu nieruchomości poprzedniemu właścicielowi, na rzecz odpowiednio - funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z którego uzyskano środki finansowe, lub gminy. Planowane przepisy poprzez coroczną opłatę mają mobilizować określone organy do podejmowania działań w celu poprawy jakości środowiska, wykorzystania środków krajowych i unijnych do likwidacji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych.

Projektowana ustawa ma też zmienić prawo ochrony środowiska w zakresie rozszerzenia katalogu ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ograniczenia wynikające z zabezpieczenia wielkoobszarowego terenu zdegradowanego. Rozszerzone będą przesłanki możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o wydanie decyzji o zabezpieczeniu wielkoobszarowego terenu zdegradowanego.

W ocenie skutków regulacji projektu (OSR) wskazano też źródła, z których będzie można uzyskać środki na likwidację takich "bomb ekologicznych". Jednym z nich jest KPO, w którym na finansowanie prac badawczo-koncepcyjnych zarezerwowano kwotę 55 mln euro. Dodano jednak, że prace terenowe związane z poprawą stanu środowiska będą musiały być sfinansowane z innych źródeł - krajowych i europejskich.

Likwidację "bomb ekologicznych" będzie można sfinansować m.in. z programu FEnIKS - na ten cel zarezerwowano 40 mln euro; Regionalnych Programów Operacyjnych czy z funduszu InvestEU - na zasadach gwarancji kredytowej ze strony UE. W projekcie dodano, że finansowanie w formie zwrotnej i bezzwrotnej mogą udzielać NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mk/ amac/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.