Budowa spalarni śmieci w Gdańsku idzie pełną parą

07.12.2020 21:47
Strona główna Odpady, Recykling Budowa spalarni śmieci w Gdańsku idzie pełną parą

Partnerzy portalu

Budowa spalarni śmieci w Gdańsku idzie pełną parą - ZielonaGospodarka.pl
Fot. materiały prasowe

Już w 2023 roku w Gdańsku ma rozpocząć pracę ZTPO czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów pod nazwą Port Czystej Energii. Instalacja przetworzy 160 tys. ton odpadów z Gdańska i 34 pomorskich gmin z 3 instalacji komunalnych MBP. Będą to np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, siatki foliowe, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach.

Od rozpoczęcia budowy minęło już pięć miesięcy i kolejne kamienie milowe zostały osiągnięte. Od początku prac ziemnych, usunięto blisko 90% zaplanowanego do wybrania nienośnego gruntu. Odkryty grunt macierzysty jest poddawany badaniom w kierunku historycznych zanieczyszczeń ziemi. Nawieziono 31 500m3 czystych gruntów o odpowiedniej strukturze. Wykonano 100% zaplanowanych do osadzenia ścianek szczelnych, zakończono proces wykonywania rozpór zabezpieczających przed osunięciem się ścian wykopu (więcej o ściankach szczelnych).

Teren budowy ZTPO

Rozpoczęto pierwszy etap typowych prac budowlanych – fundament pod bunkier instalacji. Przed procesem fundamentowania przygotowano podłoże, odpowiednio je zagęszczając. Płyta fundamentowa pod bunkier ma powierzchnię 1146m2, posadowiona jest na głębokości 10m poniżej planowanego poziomu terenu i jest niezwykle masywna. Jej grubość wynosi pomiędzy 1,2-1,5m, ponieważ stanowi podstawę przenoszącą wszelkie obciążenia z budynku bunkra na podłoże gruntowe.

Zbrojenie fundamentów bunkra

Budynek bunkra ma unikalny układ konstrukcyjny, tylko z jedną kondygnacją o wysokości aż 45 m, przez co jego ściany mają nawet do 1,2 m grubości. Bunkier to budynek wchodzący w skład instalacji, gdzie gromadzone będą odpady dostarczane do spalarni. Samochody dostawcze przystosowane do transportu odpadów będą zsypywały odpady do pięciu punktów zrzutowych (przez zamykane włazy) bunkra zasypowego, znajdującego się poniżej poziomu instalacji.

Głębokość posadowienia bunkra jak i jego kubatura wynika z rozwiązań technicznych i technologicznych. Przyjęte rozwiązania mają umożliwić sprawny rozładunek samochodów dowożących odpady, jak i przygotowanie odpadów przez operatorów spalarni. Pojemność bunkra ma zapewnić ciągłość pracy instalacji przez okres 5 dni bez dostaw odpadów. Dostarczane do zakładu odpady, przed podaniem ich do komory spalania, muszą być poddane wstępnemu przygotowaniu, niezależnie od faktu ich odpowiedniego, uprzedniego przygotowania w zakładach zagospodarowania odpadów. Ich skład musi zostać maksymalnie ujednolicony – operatorzy za pomocą chwytaków na suwnicach będą gospodarować odpadami w bunkrze rozdrabniając je i mieszając.

Fundament pod bunkier to potężna konstrukcja. Do wykonania fundamentów zastosowano:

- 1475 m3 betonu konstrukcyjnego

- 64,43 km stali zbrojeniowej o wadze180 ton

Cały proces betonowania fundamentów trwał około 21h, a brało w nim udział 21 pracowników fizycznych i kadra inżynierska.

Współczesne spalarnie śmieci to nowoczesne instalacje umożliwiające termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Innymi słowy są to elektrociepłownie, w której stosowanym paliwem są odpady, stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować.

W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Co więcej, spalanie powoduje, że mniej odpadów jest deponowanych na składowiskach, a co za tym idzie zapełniają się one dużo wolniej niż dotychczas. Niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność działania instalacji w Gdańsku zapewni tzw. rusztowa technologia spalania. Jest ona wykorzystywana w 95 proc. z ponad 400 spalarni odpadów w Europie.

W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.