Orlen EkoUtylizacja chce wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

zk

20.03.2022 12:59
Strona główna Odpady, Recykling Orlen EkoUtylizacja chce wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

Partnerzy portalu

Orlen EkoUtylizacja chce wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Twitter

Orlen EkoUtylizacja planuje budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych o wydajności nie mniejszej niż 50 tys. ton w ciągu roku. W ramach ogłoszonego przez tę spółkę zaproszenia do złożenia oferty odpowiedzi można składać do 1 kwietnia.

Według Orlen EkoUtylizacja, instalacja służyć będzie do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych - przemysłowych, a także medycznych i weterynaryjnych, w tym zakaźnych.

Jak wyjaśniono w opublikowanej dokumentacji postępowania, przedmiotem planowanego do realizacji przedsięwzięcia przez Orlen EkoUtylizacja jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych o wydajności nie mniejszej niż 50 tys. ton na rok wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy czym ilość unieszkodliwianych odpadów medycznych i weterynaryjnych nie przekroczy rocznie 20 tys. ton.

„Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi kontynuację strategii działania Orlen EkoUtylizacja zorientowanego na zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach funkcjonowania gospodarki” - podała w ogłoszeniu spółka.

Podkreśliła przy tym, że budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów wraz z modułem odzysku energetycznego przyczyni się m.in. „do zwiększenia zagospodarowania wytwarzanych obecnie w Polsce odpadów niebezpiecznych z jednoczesnym wytwarzaniem energii cieplnej i energii elektrycznej, z wykorzystaniem ciepła powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.

W ocenie Orlen EkoUtylizacja, inwestycja przyczyni się też do rozwiązania problemu nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych w regionie oraz zminimalizowania ilości deponowanych odpadów na składowiskach.

Spółka wyjaśniła, że „odpady przeznaczone do termicznego przekształcenia w nowej instalacji będą odpadami niebezpiecznymi, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi odpowiednio przygotowanymi w celu zapewnienia jak najbardziej wydajnej i prawidłowej pracy instalacji”.

Według Orlen EkoUtylizacja, teren pod planowane przedsięwzięcie będzie obejmował powierzchnię ok. 8 ha. Jak wskazano w dokumentacji postępowania, zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - szczegóły dotyczące lokalizacji zostaną przedstawione na etapie zapytania ofertowego, a uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wykorzystana przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Spółka podała w ogłoszeniu, że zakres inwestycji obejmować ma budowę m.in.: budynku rozładunku odpadów, w którym zlokalizowany będzie zbiornik technologiczny na odpady oraz budowę głównego budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów, w którym przewiduje się montaż instalacji złożonej z dwóch linii technologicznych, w skład których będą wchodziły piec obrotowy z niezbędną infrastrukturą, układ odżużlania pieca, kocioł do odzysku ciepła oraz system oczyszczania i monitoringu spalin.

Planowana jest też budowa magazynów odpadów stałych i ciekłych, medycznych i weterynaryjnych, w tym z systemem do dezynfekcji, a także budowa obiektu rozdrabniarki odpadów, magazynowania i przetwarzania żużli, jak również parkingów, dróg i placów manewrowych oraz budynków pompowni odpadów ciekłych, bramek dozymetrycznych, trafostacji i stacji uzdatniania wody oraz wagi dla pojazdów ciężarowych.


Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.