Dzień Bez Śmiecenia

zk

11.05.2023 08:33 Źródło: informacja prasowa

Partnerzy portalu

Dzień Bez Śmiecenia - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia. Początek obchodów tego dnia sięga 2007 roku, a jego celem jest promowanie prawidłowej segregacji odpadów oraz popularyzacja postaw społecznych przyjaznych środowisku. Pamiętajmy o segregowaniu odpadów zgodnie z przyjętymi normami - dzięki temu mogą zyskać drugie życie!

W tym roku Dzień bez Śmiecenia jest promowany pod hasłem „SEGREGACJA ODPADÓW JEST PROSTA! - Ty też masz wpływ na postawy innych”. Warto na to zwrócić uwagę gdyż segregowanie odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych jest obowiązkiem każdego z nas.

Problem śmiecenia dostrzegamy wszyscy, ale czy odpowiednio na niego reagujemy?

Jak zachowujemy się w domu? - czy staramy się rzetelnie segregować odpady, aby zmniejszyć ich ilość i pozyskać z nich surowiec wtórny?

Czy wiemy w jaki sposób powinniśmy segregować poszczególne odpady? Czy temat selektywnej zbiórki odpadów jest dla nas ważny a może wyrzucamy odpadki zupełnie bez zastanowienia i liczymy, że nikt nie zauważy?

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania oraz od aktualnego stanu naszej wiedzy o gospodarowaniu odpadami, zawsze możemy zweryfikować utarte nawyki i zamienić je na te bardziej ekologiczne. A wszystko po to, aby pomóc środowisku i zredukować ilość wytwarzanych odpadów oraz zmniejszyć emisje szkodliwych substancji.

Aby lepiej zrozumieć konieczność segregowania odpadów oraz korzyści płynące z ich przetwarzania przygotowaliśmy  vademecumw którym znajdziecie przydatne wskazówki o tym co i jak segregować, aby przysłużyć się naszej planecie i jej mieszkańcom.

Segreguj odpady i pomagaj środowisku

Odpady, które wytwarzamy w domach to tzw. odpady komunalne, które dzielimy, w szczególności na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych i ich odbieranie z naszych nieruchomości obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady. Odpady zbiera się selektywnie w podziale na cztery frakcje (piąta – odpady pozostałe po segregacji - odpady resztkowe), w pojemnikach lub workach w przyporządkowanych kolorach i oznaczonych napisami jak poniżej:

 • NIEBIESKI – PAPIER
 • ZIELONY – SZKŁO z możliwością rozdzielenia na SZKŁO BEZBARWNE – BIAŁY i SZKŁO KOLOROWE – ZIELONY
 • ŻÓŁTY - METALE, TWORZYWA SZTUCZNE oraz ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
 • BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
 • CZARNY – NIESEGREGOWANE (zmieszane) ODPADY KOMUNALNE (pozostałe po segregacji – tzw. odpady resztkowe).

W obowiązującym systemie ważnym jest również abyśmy mieli świadomość, jak segregować odpady biodegradowalne. Istnieją dwa sposoby na ich zagospodarowanie.

 1. Zbieranie bioodpadów w pojemniku
 • Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zapewniony odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemnika przeznaczonego na te odpady bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.
 • Pojemnik przeznaczony na odpady biodegradowalne jest w kolorze brązowym najlepiej z otworami wentylacyjnymi i kratką odciekową.
 • Wskazane jest, aby odpady zielone (gałęzie drzew i krzewów skoszona trawa, liście, kwiaty trociny i kora drzew) oraz odpady kuchenne (odpadki warzywne i owocowe resztki jedzenia) były wrzucone do pojemnika luzem. Plastikowe worki, które wydają się prostym, wygodnym i higienicznym rozwiązaniem, ulegają rozerwaniu, jeszcze nim dotrą na miejsce przeznaczenia, zanieczyszczając frakcję odpadów, a tym samym zaburzając później procesy zarówno kompostowania, jak i fermentacji metanowej. W wyniku kompostowania uzyskuje się nawóz, a produktem fermentacji metanowej jest biogaz (metan), wykorzystywany jako źródło energii lub ciepła.
 1. Kompostowanie

Odpady biodegradowalne można kompostować w przydomowych kompostownikach, dzięki temu, że nie trafiają one do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych i można uzyskać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co najważniejsze nawóz do przydomowego ogródka.

PSZOK CZYLI PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Ponadto we własnym zakresie możemy oddać odpady, których nie wolno wyrzucać do pojemników do segregacji do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy. Do PSZOK przyjmowane są odpady.

 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
  i strzykawki;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki* i chemikalia.

*przeterminowane leki możemy również oddać do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik.

Przykłady odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:

 • Tekstylia (koce, zasłony, obrusy worki jutowe);
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe;
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.;
 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;
 • rozpuszczalniki, kwasy;
 • alkalia (substancje żrące),odczynniki fotograficzne;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne.

Segregacja odpadów komunalnych niesie za sobą szereg wymiernych korzyści, w szczególności, w zakresie ochrony środowiska. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem. Odpady posegregowane nadające się do recyklingu są towarem, którego sprzedaż przynosi zyski.

Recykling daj odpadom drugie życie

Segregacja odpadów komunalnych „u źródła” (czyli w miejscu wytworzenia) pozwala na recykling, czyli ponowne przetworzenie odpadów wykonanych z TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKŁA, PAPIERU oraz METALU.

To ogromna korzyść dla środowiska naturalnego. Niepotrzebne już nam produkty należy posegregować i wyrzucić do odpowiednich pojemników, aby mogły być ponownie wykorzystane. Jeżeli zostaną wyrzucone do pojemnika na odpady zmieszane będą poddane przetworzeniu w specjalnych instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W wyniku wstępnego przetwarzania w instalacjach tych odpadów odzyskuje się z nich jeszcze część frakcji nadających się do recyklingu, a reszta, która trafi na składowisko, będzie tam leżeć niewykorzystana przez długi czas.

30% szkła w Polsce jest przetwarzane na stłuczkę

Szkło jest jednym z surowców, które najłatwiej podlega recyklingowi. Szklane opakowania można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Pamiętajmy jednak, aby do pojemnika na szkło wrzucać jedynie szkło opakowaniowe tzn. np. butelki słoiki. Pamiętajmy, że do przetopienia nadaje się jedynie stłuczka oczyszczona. Jeśli wrzucimy do pojemnika na szkło również produkty szklane z domieszką innych frakcji np. soczewki, żarówki, lusterka - nie będzie można odzyskać z nich surowca.

Czy wiecie, że  ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1000 W energii potrzebnej do jej wyprodukowania?

Jesteście ciekawi jak odbywa się ten proces?

Szkło zebrane selektywnie trafia do sortowni, gdzie na taśmociągach, wyposażonych w separatory elektromagnetyczne, usuwane są części metalowe tj. pokrywki, kapsle. Następnie surowiec trafia do kruszarek i po rozdrobnieniu jest automatycznie dzielony na 2 grupy kolorystyczne: przezroczystą i barwioną.

Następnie szklana stłuczka trafia do huty, gdzie następuje formowanie nowych wyrobów jak np. pojemników szklanych oraz oczywiście butelek i opakowań.

Recykling jest super, bo…

 • Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego.
 • Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny.
 • Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców, których zasoby
  są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska.
 • Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy.
 • Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.
 • Plastik może być przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne
  lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.
 • Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.
 • Torebka foliowa - rozkłada się około 100-400 lat. Z 1 tony folii można zrobić ponownie 55 550 toreb na zakupy.
 • Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 minut świecenia 60-watowej żarówki.

Jak sami widzicie segregacja odpadów znacząco wpływa na stan środowiska. Dzięki niej możemy oszczędzić bardzo wiele zasobów naturalnych i dbać ekosystem. Segregowanie odpadów deklaruje około 66 procent Polaków a ile faktycznie segreguje? Dołącz do tych, którzy świadomie segregują, bo SEGREGACJA ODPADÓW JEST PROSTA – i Ty masz wpływ na postawę innych!

Partnerzy portalu

eco_consult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.