Projekt: odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane

Projekt: odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane - ZielonaGospodarka.pl
30.04.2024 15:54
Strona główna Odpady, Recykling Projekt: odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane

Partnerzy portalu

Projekt: odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane - ZielonaGospodarka.pl

Odejście od obowiązku tzw. segregacji u źródła odpadów budowlanych i rozbiórkowych - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt noweli ustawy o odpadach. Zgodnie z nowymi przepisami więcej środków z budżetu będą mogły też otrzymać samorządy na likwidację nielegalnych wysypisk w gminach.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać art. 101a ustawy o odpadach, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe (BiR) zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Przepisy miały zobowiązywać podmioty do segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscu wytworzenia - u źródła.

Jak wskazano w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wobec art. 101a, dotyczących tego, czy odpady BiR faktycznie mają być segregowane u źródła, wskazuje się np. brak jednoznacznego stwierdzenia kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów BiR.

Dodatkowo, jak wskazano w OSR, działanie art. 101a w obecnym brzmieniu może przyczynić się do wzrostu kosztu odbioru odpadów BiR z miejsca prowadzonego remontu czy budowy z uwagi na konieczność zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania wymienionych w ustawie sześciu frakcji, czy problemy logistyczne z ustawieniem większej liczby kontenerów na poszczególne frakcje na terenach o ścisłej zabudowie.

W OSR wskazano też, że możliwy jest rozwój szarej strefy w zakresie zagospodarowania odpadów BiR, z uwagi na hipotetyczny wyższy koszt legalnego odbioru i zbiórki odpadów podzielonych na frakcje. W konsekwencji może doprowadzić to do większej liczby dzikich wysypisk i porzucania odpadów.

Planowana zmiana brzmienia art. 101a, polega na tym, że system zbiórki nie będzie opierał się na obowiązku segregacji u źródła, ale umożliwiał też przekazanie odpadów BiR innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się ich segregacją.

"Projektowany przepis będzie (...) umożliwiał przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się wysegregowaniem ww. odpadów. Zatem nie będzie obowiązku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyłącznie u źródła" - podano w OSR.

Dodatkowo projekt zakłada, umożliwienie przekazywania środków z rezerwy celowej, właściwym organom administracji samorządowej na likwidację miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów, w wysokości ponad 80 proc. wartości usunięcia odpadów. Obecnie można przekazać do 80 proc. wartości potrzebnych środków, a 20 proc. to musi być wkład własny organu administracji samorządowej.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.