EC Będzin zawarła z Grupą Altum umowę sprzedaży 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie

EC Będzin zawarła z Grupą Altum umowę sprzedaży 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie - ZielonaGospodarka.pl
30.01.2024 12:13
Strona główna Energetyka, OZE EC Będzin zawarła z Grupą Altum umowę sprzedaży 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie

Partnerzy portalu

EC Będzin zawarła z Grupą Altum umowę sprzedaży 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Wikipedia / Charlie89, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Spółka EC Będzin zawarła we wtorek umowę sprzedaży 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie na rzecz Grupy Altum oraz umowę wspólników, kształtującą przyszłą strukturę zarządzania i współpracy między tymi podmiotami – podali przedstawiciele EC Będzin.

Wcześniej przedstawiciele tej firmy przekazali, że rada nadzorcza EC Będzin wyraziła zgodę na zbycie na rzecz Grupy Altum 51 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie; kwota transakcji to ponad 16 mln zł. Firma Będzin Wytwarzanie produkuje ciepło dla Sosnowca, Będzina i Czeladzi.

"Dzisiejsze zawarcie umowy jest bezpośrednim wynikiem wczorajszej, jednogłośnie podjętej decyzji Rady Nadzorczej, dotyczącej zgody na transakcję z spółką Grupa Altum sp. z o. o. Jako Zarząd EC Będzin S.A., dokładnie przeanalizowaliśmy propozycję spółki Grupa Altum sp. z o. o., mając na uwadze najlepsze interesy naszej Spółki, jej akcjonariuszy oraz wszystkich interesariuszy” - powiedział prezes EC Będzin Marcin Chodkowski, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

„Dzisiejsza transakcja otwiera nowe możliwości rozwoju dla naszej grupy kapitałowej i stwarza przestrzeń, by efektywnie sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Jednocześnie, pomimo zbycia pakietu kontrolnego, zabezpieczyliśmy kluczowe uprawnienia korporacyjne, co zapewnia nam nadal istotny wpływ na kierunki rozwoju EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o.” - dodał prezes.

Zgodnie z warunkami umowy, spółka Grupa Altum nabywa od EC Będzin 392.037 udziałów w EC Będzin Wytwarzanie, co odpowiada 51 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Rozliczenie ceny sprzedaży zostało zrealizowane poprzez potrącenie z wierzytelnościami spółki Grupa Altum, co umożliwiło EC Będzin wcześniejszą spłatę posiadanych pożyczek. „W efekcie, cała kwota uzyskana ze sprzedaży udziałów została przeznaczona na redukcję zobowiązań naszej spółki, co znacząco poprawia jej sytuację finansową” - poinformowała firma EC Będzin.

Przedstawiciele tej spółki dodali, że towarzysząca sprzedaży udziałów umowa wspólników stanowi kluczowe narzędzie „definiujące strukturę i zasady działania EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o., w tym ład korporacyjny, sposób zarządzania udziałami oraz prawa i obowiązki wspólników”.

W ramach tej umowy EC Będzin ma osobiste uprawnienia do wyznaczenia jednego członka zarządu w EC Będzin Wytwarzanie oraz do powołania przewodniczącego rady nadzorczej. Te uprawnienia podkreślają zachowanie wpływu EC Będzin na kierunki rozwoju i zarządzanie w EC Będzin Wytwarzanie – zaznacza spółka EC Będzin. Umowa obejmuje również istotne postanowienia dotyczące polityki dywidendowej oraz ustala szczegółowe zasady współpracy w obszarze dostaw węgla.

Zarząd EC Będzin podaje, że choć transakcja oznacza przejęcie przez Grupę Altum kontroli nad EC Będzin Wytwarzanie, to jednak EC Będzin jednocześnie zachowa niezbędne uprawnienia korporacyjne oraz osiągnie istotne korzyści finansowe. „Oczekuje się, że dekonsolidacja wyników EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. przełoży się na jednorazowy pozytywny wpływ na wyniki finansowe EC Będzin S.A.” - podsumowała spółka.

Początkowo oferta Grupy Altum dotyczyła nabycia 60 proc. udziałów w EC Będzin Wytwarzanie za 19 mln zł. Po negocjacjach i analizie rynkowej zarząd EC Będzin zdecydował się na propozycję sprzedaży 51 proc. udziałów za 16,167 mln zł; rada nadzorcza po szczegółowej analizie zgodziła się na tę transakcję.

Działająca od 2013 r. Grupa Altum ma ponad 46 proc. głosów w akcjonariacie EC Będzin SA - firmy, która dotychczas była 100-proc. właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą EC Będzin Wytwarzanie (dawna nazwa to Elektrociepłownia Będzin).

Głównym przedmiotem bieżącej działalności handlowej Grupy Altum jest obrót wierzytelnościami oraz inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Altum jest największym akcjonariuszem spółki EC Będzin SA. Pierwsze informacje o zamiarze kupna przez Grupę większościowego pakietu w EC Będzin Wytwarzanie zostały opublikowane kilka miesięcy temu.

Elektrociepłownia Będzin jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim. Należy do największych dostawców ciepła w regionie, z roczną produkcją na poziomie 1,6 mln gigadżuli. Podstawowymi produktami spółki są ciepło i prąd wytwarzane w kogeneracji. Dostawy mają charakter lokalny, a wytworzone ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest do sektora komunalnego i przemysłu w Zagłębiu. Poprzez system magistral ciepło dociera do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi.

W grudniu 2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o nałożeniu na spółkę EC Będzin Wytwarzanie kary w wysokości 247,8 mln zł za nierozliczenie w terminie uprawnień do emisji CO2 za rok 2020. Spółka odwołała się od tej decyzji.

autor: Krzysztof Konopka

kon/ drag/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.