Gaz-System: w I półroczu br. wstępne studium Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Gaz-System: w I półroczu br. wstępne studium Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego - ZielonaGospodarka.pl
26.01.2024 09:17
Strona główna Energetyka, OZE Gaz-System: w I półroczu br. wstępne studium Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Partnerzy portalu

Gaz-System: w I półroczu br. wstępne studium Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego - ZielonaGospodarka.pl

W I półroczu br. spółka AFRY Management Consulting ma przygotować wstępne studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego - poinformował PAP Gaz-System. Dokument określi m.in. trasę korytarza, zakres, koszty i przepustowość - dodała spółka.

Gaz-System, operator krajowego systemu przesyłu gazu, poinformował, że wspólnie z operatorami systemów przesyłowych gazu: Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa) i ONTRAS (Niemcy) w styczniu 2024 r. podpisali umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (NBHC).

"Wstępne studium wykonalności zostanie przygotowane przez spółkę AFRY Management Consulting w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 r." - zapowiedział Gaz-System w informacji przesłanej PAP. Dodał, że w ramach studium określone zostaną główne parametry projektu, w tym przede wszystkim jego trasa, zakres, koszty i przepustowość. "W oparciu o wyniki i rekomendacje wstępnego studium wykonalności, partnerzy projektu podejmą dalsze decyzje dotyczące kolejnych kroków jego wdrażania" - zaznaczyła spółka.

Jak podała, projekt NBHC zakłada realizację transgranicznej infrastruktury służącej do przesyłu wodoru z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę do odbiorców w Niemczech i Polsce. "Celem projektu jest stworzenie połączenia pomiędzy obszarami w Europie Północnej, gdzie występuje znaczny potencjał do produkcji odnawialnego wodoru, a głównymi ośrodkami jej wykorzystania w Europie Środkowej" - wskazał Gaz-System.

Operator przypomniał, że w listopadzie 2023 r. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy otrzymał od Komisji Europejskiej status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI).

Gaz-System podkreślił też, że w 2024 r. planuje kontynuować prace rozpoczęte w zakresie realizacji strategii wodorowej spółki. "W listopadzie 2023 r. rozpoczęliśmy prace mające na celu rozpoznanie deklarowanej podaży oraz zapotrzebowania polskiego rynku na paliwa zielone, w tym wodór. Produktem tych prac będzie Polska Mapa Wodoru" - poinformował Gaz-System.

Operator zwrócił również uwagę, że równolegle kontynuuje prace badawcze dotyczące wykorzystywania istniejącej infrastruktury gazowej do transportu metanu z domieszką wodoru (do 10 proc.). Zaznaczył, że na poziomie unijnym i krajowym spółka zaangażowana jest w prace nad regulacjami prawnym dotyczącymi tej kwestii.

"Spółka prowadzi rozmowy z przyszłymi producentami i odbiorcami zielonego wodoru, by wypracować szczegóły współpracy przy potencjalnych projektach inwestycyjnych" - dodał Gaz-System.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych. Ponadto, ma odgrywać istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza.

Obecnie w Polsce produkowany jest przede wszystkim tzw. wodór szary, wytwarzany w procesie reformingu gazu ziemnego lub w ramach rafinacji ropy naftowej. Największym jego producentem jest Grupa Azoty.

Dzięki rozwojowi sektora OZE w Polsce ma wzrastać udział produkcji zielonego wodoru, który jest wytwarzany w procesie elektrolizy wody. Wykorzystanie zielonego wodoru w przemyśle, transporcie i energetyce jest jednym z kluczowych elementów polityki dekarbonizacyjnej UE.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

autor: Anna Bytniewska

ab/ pad/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.