Inspekcja Ochrony Środowiska na naradzie Grupy OPZ

zk

11.05.2023 16:42 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja Inspekcja Ochrony Środowiska na naradzie Grupy OPZ

Partnerzy portalu

Inspekcja Ochrony Środowiska na naradzie Grupy OPZ - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska uczestniczyli w naradzie Grupy Roboczej ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniami. Spotkanie odbyło się na Słowacji, a jego rezultatem jest m.in. ujednolicenie wyników badań wód na granicy polsko-słowackiej.

W dniach 24-27 kwietnia 2023 r., w Koszycach na Słowacji, odbyła się 31. Narada Polsko - Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniami (Grupa OPZ).

Uczestnicy spotkania

Podczas spotkania Polskę reprezentowali przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska: Dorota Łęczycka z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie,  Katarzyna Bobek z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracowni w Krakowie, Jacek Nosek z CLB GIOŚ Pracowni w Nowym Sączu oraz zaproszony ekspert Robert Patorski - PIG-PIB Oddział Karpacki w Krakowie.

Stronie polskiej przewodniczyła Ewa Gondek, Kierownik nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w  Krakowie.

Natomiast słowackiej części Grupy OPZ przewodniczyła Stefania Viszlaiova, Kierownik Laboratoriom Słowackiej Inspekcji Ochrony Środowiska - Zakład w Koszycach.

Wspólne działania i wymiana informacji

Podczas narady ujednolicono wyniki monitoringu wód powierzchniowych za 2022 r., badanych w czterech granicznych punktach pomiarowo-kontrolnych.

Sporządzono roczne sprawozdanie o jakości powierzchniowych wód granicznych oraz uzgodniono zakres i częstotliwość badań monitoringowych na 2024 r.  Strony wymieniły się informacjami dotyczącymi zmian legislacyjnych oraz realizowanych inwestycji w strefie przygranicznej, które mogą mieć wpływ na stan i jakość wód granicznych.

Zaproszony ekspert z Państwowego Instytutu Geologicznego poinformował o przebiegu monitoringu podziemnych wód granicznych w 2022 r. i 2023 r. oraz o planie badań na 2024 r.

Ponadto, mając na uwadze szczególną ochronę wód granicznych, zrealizowano i omówiono wnioski przesłane do strony słowackiej, które dotyczyły działań w ramach posiadanych kompetencji w celu zweryfikowania zanieczyszczenia cieków granicznych: Dunajca, Kacwinianki i Popradu.

Na uwagę zasługuje, że strona słowacka zrealizowała wnioskowane przez stronę polską kontrole, zweryfikowała potencjalne punktowe źródła zanieczyszczeń oraz wykonała monitoring badawczy na granicznym cieku (Kacwinianka). Wyniki monitoringu nie potwierdziły występowania zanieczyszczeń oraz obniżenia jakości wody.

Grupa OPZ

Polsko-słowacka Grupa OPZ działa w oparciu o Umowę zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, która została sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.