Klimatyczne TOP-3 od Światowego Forum Ekonomicznego

Strona główna Klimat, Edukacja Klimatyczne TOP-3 od Światowego Forum Ekonomicznego

Partnerzy portalu

Klimatyczne TOP-3 od Światowego Forum Ekonomicznego - ZielonaGospodarka.pl

2023 rok obfitował w szereg wydarzeń mających niebagatelny wpływ na kształtowanie globalnej polityki klimatycznej. Za nami grudniowy szczyt COP28, zaś również w mijającym miesiącu Światowe Forum Ekonomiczne dokonało wyboru przedstawienia najważniejszych tegorocznych inicjatyw promujących nowe technologie klimatyczne.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economy Forum – WEF) opublikowało 21 grudnia wybór najważniejszych inicjatyw promujące nowe technologie klimatyczne w mijającym roku. Spośród wszystkich historii przedstawionych przez WEF, dokonaliśmy wyboru klimatycznego TOP-3.

AI w walce z pożarami

Sztuczna inteligencja może stanowić interesujący środek prewencyjny względem pożarów, którymi wywołane straty na całym świecie pochłaniają ponad 50 mld dolarów rocznie.

Aby zaradzić rosnącej liczby pożarów w Turcji, Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej Światowego Forum Ekonomicznego, Koç Holding, tureckie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa oraz Deloitte uruchomiły w styczniu 2022 roku inicjatywę FireAId.

FireAid wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w celu poprawy przewidywania i zapobiegania pożarom. Pierwszy pilotażowy projekt FireAId może poszczycić się 80 proc. dokładnością w przewidywaniu pożarów na 24 godziny przed ich wybuchem, dając cenny czas na przygotowanie się oraz reakcję.

Nowe raportowanie zrównoważonego rozwoju

Ponad 150 firm przyjęło nowe wskaźniki raportowania zrównoważonego rozwoju – Inicjatywę Metryk Interesariuszy (Stakeholder Metrics Initiative).

Zdaniem WEF, aby światowy sektor prywatny mógł osiągnąć postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, „niezbędny jest wspólny system raportowania zrównoważonego rozwoju”.

WEF wespół z partnerami – w tym m.in. Deloitte, EY, KPMG czy PwC – zidentyfikowało zestaw uniwersalnych wskaźników i ujawnień, zwanych Metrykami Interesariuszy. Wskaźniki są oparte na istniejących standardach, zaś ich krótkoterminowym celem jest przyspieszenie konwergencji między prywatnymi podmiotami ustanawiającymi standardy oraz zapewnienie większej porównywalności oraz spójności w raportowaniu informacji ESG.

Przed World Economic Forum Sustainable Development Impact Meetings 2023 zapowiedziano, że 157 firm uwzględniło już wskaźniki interesariuszy w swoich głównych materiałach sprawozdawczych, w tym w raportach rocznych i raportach zrównoważonego rozwoju.

Co godne odnotowania, sama idea wspomnianych metryk ma już za sobą kilka lat.

Podczas dorocznego spotkania w Davos w 2020 roku, 120 największych firm na świecie debatowało w celu powstania wskaźników, zaś efekty pracy możemy zobaczyć w raporcie „Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”.

First Movers Coalition, czyli przemysł walczy o klimat


First Movers Coalition (FMC) Światowego Forum Ekonomicznego pomaga rozwijać technologie klimatyczne wymagane do dekarbonizacji sektorów o dużej emisji dwutlenku węgla na świecie.

Koalicja dwa lata temu powstała w trakcie COP26, zaś członkowie koalicji FMC przeszły od słów do czynów, zawierając 94 umowy na zakup nowych technologii klimatycznych.

FMC liczy obecnie 95 członków, którzy wspólnie podjęli 120 zobowiązań. Do 2030 roku, podjęte zobowiązania będą odpowiadać za 15 mld dolarów na nowe technologie klimatyczne oraz roczną redukcję 29 Mt dwutlenku węgla.

Co więcej, członkowie FMC wyznaczyli sobie ambitny cel, zgodnie z którym do 2030 roku co najmniej 10 proc. wolumenu ładunków przewożonych w ruchu międzynarodowym będzie miało miejsce na statkach wykorzystujących paliwa zeroemisyjne.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.