Komunikat OSP działającego jako OIRE dotyczący zatwierdzenia i wejścia w życie IRiESP-OIRE

zk

11.04.2023 09:06 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Komunikat OSP działającego jako OIRE dotyczący zatwierdzenia i wejścia w życie IRiESP-OIRE

Partnerzy portalu

 Komunikat OSP działającego jako OIRE dotyczący zatwierdzenia i wejścia w życie IRiESP-OIRE  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) działającego jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) w sprawie zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii” (IRiESP-OIRE).

OIRE informuje, że Prezes URE Decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2022.LK z dnia 6.04.2023 r. zatwierdził IRiESP-OIRE. Dokument wraz z załącznikami będzie obowiązywał od daty określonej w wyżej wymienionej decyzji tj. od 7.04.2023 r.

Proces zatwierdzania IRiESP-OIRE poprzedzały następujące działania:

- od 10.05.2022 r. do 21.06.2022 r. przeprowadzono konsultacje publiczne IRiESP-OIRE, w wyniku których przedłożono Prezesowi URE Raport z procesu konsultacji wraz z nową wersją IRiESP-OIRE, uwzględniającą zmiany wynikające z zebranych w procesie konsultacji uwag,
- od 12.01.2023 r. do 13.02.2023 r. przeprowadzono konsultacje publiczne w zakresie rozdziału 4 IRiESP-OIRE – „Migracja inicjalna informacji rynku energii”, w wyniku których przedłożono Prezesowi URE Raport z procesu konsultacji wraz z nową wersją IRiESP-OIRE uzupełnioną o zapisy rozdziału 4, uwzględniający zmiany wynikające z zebranych w procesie konsultacji uwag,
- do dokumentu wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych przez PSE wezwań Prezesa URE.

Wraz z zatwierdzeniem przez Prezesa URE IRiESP-OIRE zatwierdzone zostały również Standardy Wymiany Informacji CSIRE (SWI), stanowiące Załącznik 1 do IRiESP-OIRE.

W toku postępowania administracyjnego, w odpowiedzi na wezwania Prezesa URE, dokonano zmian IRiESP-OIRE i załączników. Uwzględniono wezwania Prezesa URE, a cześć zapisów (pierwotnie zawarta w SWI), została wyodrębniona do nowego dokumentu - TSKB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie dostępnym tutaj pse.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii (IRiESP-OIRE)
2. Załącznik 1. Standardy Wymiany Informacji CSIRE (SWI)
3. Załącznik 2. Wzorzec umowy, o którym mowa w art. 11zg ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Umowa CSIRE)
4. Załącznik 3. Procedura przyłączania systemów informacyjnych do Centralnego systemu informacji rynku energii
5. Załącznik 4. Procedura zarządzania uprawnieniami użytkowników
6. Załącznik 5. Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym systemem informacji rynku energii
7. Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.7.2022.LK z dnia 6.04.2023 r. zatwierdzająca IRiESP-OIRE


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.