Korzyści dla gmin w programie Czyste Powietrze

zc

24.02.2021 12:27 Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku
Strona główna Klimat, ekologia Korzyści dla gmin w programie Czyste Powietrze

Partnerzy portalu

Korzyści dla gmin w programie Czyste Powietrze - ZielonaGospodarka.pl
fot. WFOŚiGW w Gdańsku

Duże zmiany dla gmin uczestniczących w programie Czyste Powietrze! Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało specjalny pakiet profitów dla gmin, które zaangażują się w program.

Każda gmina, która do końca maja 2021 podpisze z nami porozumienie o współpracy przy programie Czyste Powietrze, otrzyma grant w wysokości 30 000 zł. Środki trzeba będzie przeznaczyć na uruchomienie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla mieszkańców. Uwaga! Jest jednak jeden warunek – chęć uruchomienia takiego punktu gminy muszą zgłosić do końca lutego 2021. Zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Zgłoszenie gminy do programu Czyste Powietrze nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Ostateczną decyzję władze gminy będą mogły podjąć przed samym podpisaniem porozumienia. Otrzymają wówczas  pełny pakiet informacji: szczegółowe zasady, katalog kosztów kwalifikowanych, sposoby rozliczania.

Do gmin, które już uczestniczą w programie, trafi aneks do podpisanego porozumienia. Aneksy zostaną zawarte do końca maja 2021.

Wszystkie gminy, które podejmą współpracę przy realizacji Czystego Powietrza, otrzymają bonusy za każdy złożony za ich pośrednictwem wniosek. 150 zł za wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania, 50 zł za wniosek na podstawowy poziom dofinansowania.

Zorganizowany zostanie także ogólnopolski konkurs dla gmin! Jego budżet to 16 mln zł. W konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie gminy w Polsce, które podpiszą porozumienie z wfośigw w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Premiowane będą gminy, w których złożonych zostanie najwięcej wniosków w danym roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił specjalną infolinię dla pracowników gmin 22 340 40 90. Warto odwiedzać też stronę www.czystepowietrze.gov.pl

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.