KUKE ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną w Polsce

KUKE ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
22.02.2023 06:36
Strona główna Energetyka, OZE KUKE ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną w Polsce

Partnerzy portalu

KUKE ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Wspieranie przez KUKE projektów związanych z transformacją energetyczną w Polsce zakłada projekt noweli o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych autorstwa ministra rozwoju i technologii.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, który we wtorek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Podstawowym celem opracowania projektu ustawy (...) jest konieczność przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które służyć mają stworzeniu państwu polskiemu możliwości punktowej interwencji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych. Drugim, równorzędnym celem, jest stworzenie ram prawnych dla wsparcia projektów, które służą transformacji energetycznej Polski, polegającej w szczególności na stopniowym ograniczaniu energochłonności gospodarki" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Autorzy projektu wskazali, że w aktualnie obowiązującym modelu działalność KUKE gwarantowana przez Skarb Państwa "jest działalnością o charakterze stricte agencji ubezpieczeń eksportowych, ukierunkowanej na wsparcie, w sposób bezpośredni lub pośredni, aktywności eksportowej polskich przedsiębiorców".

"Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania rozszerzają mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. Niemniej legitymacja Korporacji dotyczyć będzie wyłącznie działalności ubezpieczeniowej, przy wykorzystaniu narzędzi dotychczas przez nią stosowanych, ugruntowanych w dotychczasowym stanie prawnym" - napisano w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że włączenie do ustawy możliwości wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski wynika przede wszystkim z zamiaru aktywizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie negatywnych zmian klimatu, jak również jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną, w tym koniecznością odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

"Wojna w Ukrainie i wywołany nią kryzys energetyczny powodują, że wiele państw, w tym Polska, planuje przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane inwestycjami wspomagającymi zieloną transformację kraju, jednak ograniczeniem pozostają bariery, tj. niesprzyjające regulacje prawne i instrumenty ekonomiczne, oraz brak możliwości zabezpieczenia transakcji/kredytów inwestycyjnych" - podkreślono.

Projekt przewiduje także możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z jakiegokolwiek kraju, w przypadku gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług.

W projekcie ustawy zaproponowano wyodrębnienie subrachunku, na którym dokonywane będą rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniami eksportowymi dotyczącymi ryzyk odnoszących się do podmiotów ukraińskich lub terytorium Ukrainy. Na tym subrachunku ewidencjonowane miałyby być również przepływy finansowe związane z reasekuracją ryzyk nadzwyczajnych cedowanych na KUKE przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów.Aneta Oksiuta/aop/ mk/

Tagi:
kuke, mrit, enrgetyka

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.