Kurtyka: firmy otrzymają 300 mln zł na wdrożenie technologii wodorowych

zc

15.02.2021 11:03 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Kurtyka: firmy otrzymają 300 mln zł na wdrożenie technologii wodorowych

Partnerzy portalu

Kurtyka: firmy otrzymają 300 mln zł na wdrożenie technologii wodorowych - ZielonaGospodarka.pl
fot. Martin Adams

18 marca NFOŚiGW uruchomi pierwszy nabór w programie dla firm "Nowa Energia", którego celem będzie wsparcie zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych - poinformował PAP minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Budżet tego naboru wyniesie 300 mln zł.

"Dzięki wsparciu finansowemu chcemy w pierwszej kolejności upowszechnić bezemisyjne, innowacyjne technologie wodorowe lub produkcję nowych wyrobów na bazie tych technologii. Program będzie skierowany do przedsiębiorców i chcemy, aby nastąpiły w Polsce wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych na skalę przemysłową. Będziemy wspierać technologie związane z produkcją, transportem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru" - wyjaśnił PAP szef resortu klimatu i środowiska.

Minister dodał, że budżet pierwszego naboru będzie wynosił 300 mln zł, a nabór wniosków dla zainteresowanych firm ruszy 18 marca 2021 roku. Kolejne nabory w ramach programu "Nowa Energia", również w innych obszarach tematycznych, będą uruchamiane sukcesywnie w 2021 roku na łączną kwotę 2,5 mld zł.

Kurtyka wyjaśnił, że program "Nowa Energia" będzie wspierał przede wszystkim technologie, które są już wypracowane, dla których zakończył się już etap prac badawczych. Dostępne będą również dotacje na badania i rozwój (B+R), ale tylko w zakresie, który będzie wynikał z potrzeb zidentyfikowanych na etapie wdrożenia przemysłowego. "Kluczowym elementem będzie upowszechnienie i przemysłowe wdrożenie technologii, które firmy już mają, gdzie faza B+R została już przeprowadzona" - powiedział szef MKiŚ.

Minister poinformował, że firmy będą mogły w programie otrzymać pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Po raz pierwszy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastosuje nawet 20 procentową premię innowacyjną, czyli – mówiąc w uproszczeniu - ubezpieczy ryzyka związane z wdrożeniem nowej technologii. "Taka forma montażu finansowego wynika z doświadczeń unijnych przy wdrażaniu innowacji przemysłowych" - wskazał Kurtyka.

Możliwa będzie również do zdobycia dotacja lub pożyczka badawczo-rozwojowa do wysokości 15 proc. kapitału pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną. Dzięki dotacji B+R firmy będą mogły dokończyć prace badawcze, jeżeli taka potrzeba ujawniłaby się na etapie przemysłowego wdrażania nowej technologii. "Oferujemy elastyczne wsparcie dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, w całym cyklu wdrożenia innowacyjnej technologii" – podkreślił Kurtyka.

Program przewiduje ponadto, że po zakończeniu inwestycji przedsiębiorstwo będzie mogło wnioskować do NFOŚiGW o umorzenie do 15 proc. pozostałej do spłaty pożyczki, jeśli opracowywana technologia będzie "skalowana przez jej kolejne wdrożenia". "To jest dodatkowa zachęta finansowa do szybkiej komercjalizacji nowej technologii i ulepszonych wyrobów, które zostaną uzyskane przez polskie przedsiębiorstwa przy wsparciu NFOŚiGW" – zauważył minister.

Kurtyka wskazał, że nowy program NFOŚiGW wpisuje się w opracowywaną Polską Strategię Wodorową. "Jesteśmy na końcowym etapie konsultacji publicznych strategii, a następnie będziemy analizowali uwagi. Bardzo nam zależy, by przełamywała schematy i była wypracowana w dialogu z biznesem. Chcemy ją przyjąć w pierwszej połowie 2021 roku" - dodał.

Przypomniał, że Polska ma bardzo silny przemysł wodorowy. Nasz kraj jest piątym na świecie i trzecim w UE producentem tego gazu.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 wyróżnia sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Są to m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, produkcja tego gazu w nowych instalacjach, czy stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru.

Minister dodał, że Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje, że w 2030 roku 10 proc. polskich sieci przesyłu gazu będzie dostosowanych do możliwości przesyłu zdekarbonizowanych gazów np. wodoru, biometanu.

Przypomniał, że niedawno zakończył się pierwszy nabór wniosków w ramach programu "Zielony transport publiczny". Miasta mogły się starać o dofinansowanie kupna autobusów elektrycznych i wodorowych. Ze złożonych wniosków wynika, że samorządy kupią ponad 430 zeroemisyjnych autobusów, w tym już ponad 120 wodorowych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.