POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Łańcuch dostaw na zielono. Bez łańcucha dostaw nie ma transformacji energetycznej

Strona główna Energetyka, OZE Łańcuch dostaw na zielono. Bez łańcucha dostaw nie ma transformacji energetycznej

Partnerzy portalu

Łańcuch dostaw na zielono. Bez łańcucha dostaw nie ma transformacji energetycznej - ZielonaGospodarka.pl

Corocznie oddawane do użytku są kolejne instalacje wytwarzające zieloną energię, jednakże wraz z sukcesami idą również potencjalne zagrożenia. Światowe Forum Ekonomiczne pochyliło się nad tą kwestią w swojej najnowszej analizie poświęconej relacji między łańcuchem dostaw a transformacją energetyczną.

  • W opracowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną scenariuszu zerowej emisji netto do 2050 roku, energia wiatrowa i słoneczna odpowiadają za prawie 90 proc. całkowitego wzrostu globalnej mocy energetycznej w ciągu najbliższych dwóch dekad
  • Aby zapewnić europejską transformację energetyczną poprzez lądowe i morskie turbiny wiatrowe na kontynencie europejskim do 2050 roku, potrzebne jest 120 mln ton stali, co stanowi 6 proc. rocznej globalnej produkcji
  • Surowce krytyczne są kluczowe dla transformacji energetycznej, lecz ich wydobycie i transport oparty jest na łańcuch dostaw, który powinien być zdywersyfikowany
  • Dywersyfikacja dostaw, która powinna być niezależna od polegania na monopolu, czynnikach geopolitycznych, jak również szlakach żeglugowych

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economy Forum – WEF) opublikowało 11 grudnia analizę „Why supply chain resilience is key to the energy transition” poświęconą zagadnieniu łańcucha dostaw i transformacji energetycznej, z zaznaczaniem roli onshore oraz offshore wind.

Analiza stanowi cenne spojrzenie, bowiem znacząca rola WEF w świecie sprawia, że prezentowane rekomendacje mogą stanowić podstawę do późniejszych działań podejmowanych przez politycznych decydentów. Co więcej, sama osoba autora raportu – Maximiliana Schnipperinga afiliowanego przy Siemens Gemesa Renewable Energy – powoduje, że jest to spojrzenie człowieka z branży, praktyka.

Ostatnie lata stanowią dynamiczny rozwój sektorów onshore i offshore wind. W opracowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną scenariuszu zerowej emisji netto do 2050 roku, to właśnie energia wiatrowa i słoneczna odpowiadają za prawie 90 proc. wzrostu globalnej mocy energetycznej w ciągu najbliższych dwóch dekad. Co więcej, jak czytamy w analizie, „Udział odnawialnych źródeł energii w globalnej produkcji energii elektrycznej osiągnął blisko 30 proc., ale musimy zrobić kolejny krok i zainstalować więcej turbin niż kiedykolwiek wcześniej, synchronizując w ten sposób wiedzę i działanie”. 

Jak stwierdza analiza, aby zapewnić europejską transformację energetyczną poprzez lądowe i morskie turbiny wiatrowe na kontynencie europejskim do 2050 roku, potrzebne jest 120 mln ton stali, co stanowi 6 proc. rocznej globalnej produkcji. Niebagatelną rolę w kontekście dalszego rozwoju transformacji energetycznej odgrywają surowce krytyczne (zwane również minerałami krytycznymi, metalami ziem rzadkich, critical minerals). Do udanej transformacji energetycznej w Europie do 2050 roku potrzebne byłoby 0,1 mln ton metali ziem rzadkich, co stanowi 36 proc. globalnego wydobycia surowców krytycznych.

Jak transformacja energetyczna ma się do łańcucha dostaw, co zapowiadano w tytule analizy? 

Zdaniem WEF, działalność wydobywcza surowców krytycznych będąca kluczem transformacji energetycznej jest bardzo wrażliwa na problemy łańcucha dostaw, stąd też niezbędna jest jego dywersyfikacja w celu zwiększenia odporności na potencjalne perturbacje. 

Dywersyfikacja dostaw powinna być niezależna od polegania na monopolu, jak również czynników geopolitycznych oraz sytuacji na szlakach żeglugowych. Jak czytamy w analizie, „Niezależnie od tego, czy chodzi o pandemię COVID-19, wojnę na Ukrainie czy katastrofalne wydarzenia związane ze zmianami klimatu, łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej wrażliwe, zaś do zarządzania czynnikami pozostającymi poza kontrolą firmy potrzebna jest jasna koncepcja lokalizacji łańcucha dostaw”.

„Konsekwencje zakłóceń są jasne: bez łańcucha dostaw nie ma produkcji. Bez produkcji nie ma transformacji energetycznej. A bez transformacji energetycznej trwa kryzys klimatyczny. Branża szybko to zrozumiała i wprowadzono środki zaradcze” – stwierdza Schnippering w zakończeniu.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.