LPP z planem dekarbonizacji zatwierdzonym przez SBTi

zk

20.07.2023 09:49 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja LPP z planem dekarbonizacji zatwierdzonym przez SBTi

Partnerzy portalu

LPP z planem dekarbonizacji zatwierdzonym przez SBTi  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

LPP jest pierwszą polską firmą odzieżową, której cele dekarbonizacyjne zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęte przez spółkę zobowiązania obejmują plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w kategoriach, które w największym stopniu odpowiadają za jej ślad węglowy. Uzyskany przez LPP certyfikat potwierdza, że założenia spółki są zgodne z postanowieniami Porozumienia Paryskiego i wpisują się w dążenie do zatrzymania wzrostu globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C.

Działania na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu wymagają wielopłaszczyznowej współpracy państw, środowisk naukowych oraz biznesu i przełożenia ich na strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz współprace międzysektorowe. Przykładem partnerstwa wspierającego sektor prywatny w redukcji emisji gazów cieplarnianych jest inicjatywa Science Based Targets (SBTi) współtworzona przez CDP, UN Global Compact, World Resources Institute oraz WWF, angażująca ponad 5500 firm reprezentujących kilkadziesiąt krajów i sektorów gospodarki. LPP jest pierwszą polską spółką odzieżową, która dołączyła do tego grona i poddała swoje cele dekarbonizacyjne naukowej weryfikacji, realizując tym samym kolejny etap na drodze do ograniczania wpływu działalności na środowisko naturalne.

Przygotowanie planu dekarbonizacji i jego pozytywna ocena przez SBTi pozwoliły nam na nowo przeanalizować obszary działalności, z których wynikają największe emisje i w których widoczny jest potencjał do ich obniżenia. Cały czas poszerzamy wiedzę o naszym wpływie na otoczenie i dostrzegamy coraz więcej rozwiązań, dzięki którym możemy redukować ślad węglowy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jeśli chcemy skutecznie ograniczać nasz wpływ na środowisko, konieczne jest wsparcie niezależnych podmiotów, które w oparciu o aktualny stan wiedzy o klimacie są w stanie zweryfikować, czy nasze cele są realne i naukowo uzasadnione. Przed nami długa droga, ale uzyskana weryfikacja planu ograniczenia emisji daje nam pewność, że nasza strategia opiera się na mocnych fundamentach, a jako firma zmierzamy w dobrym kierunku – komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG
w LPP.

Punktem wyjścia do podjęcia działań na rzecz redukcji emisji z działalności spółki była przyjęta w 2019 r. strategia zrównoważonego rozwoju, która uwzględniała wszystkie etapy modelu biznesowego LPP. Następnie w 2021 r. firma po raz pierwszy dokonała samodzielnego obliczenia śladu węglowego w ujęciu całkowitym. Kolejnym krokiem było opracowanie planu dekarbonizacyjnego, który został poddany analizie naukowej SBTi. Uzyskana właśnie pozytywna weryfikacja potwierdza, że wyznaczenie celów w obszarach, które w największym stopniu wpływają na poziom jej emisji, ma szansę przynieść wymierne efekty.

W przedstawionym SBTi planie dekarbonizacji LPP zobowiązało się do:

·      redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu do roku bazowego 2021. Osiągnięcie tego założenia będzie realizowane m.in. poprzez dalszą dekarbonizację sieci energetycznej i przechodzenie na OZE, ograniczenie zużycia energii, a także zmiany w obszarze własnej floty samochodowej,

·      ograniczenia do 2030 r. o 51,6 proc. emisji wynikających z zakupu towarów i usług ujętych w zakresie 3, w przeliczeniu na sztukę zakupionego produktu (por. do 2021 r.). W celu realizacji przyjętych zobowiązań spółka będzie m.in. zwiększać udział certyfikowanych surowców potrzebnych do produkcji, których pozyskanie wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko oraz zwiększać zaangażowanie we współpracę z dostawcami w zakresie przejścia na energię z OZE,

·      zaangażowania partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 21 proc. emisji w kategoriach 4 i 8 zakresu 3 w opracowanie własnych celów redukcji do 2027 r.

Każda firma w inny sposób oddziałuje na otoczenie, tworząc unikalny ślad węglowy, którego nie sposób porównać do innych w skali kraju, branży czy nawet zbieżnego modelu działalności. W LPP mamy świadomość, że ograniczanie emisji to nie tylko kwestia produktu, ale całego łańcucha wartości. Zmiany, chociażby w obszarze ograniczania odpadów i jednorazowych tworzyw sztucznych w sieci zaopatrzenia i dystrybucji, wpływają na naszych partnerów i dają przykład kolejnym firmom do bardziej zrównoważonych działań. To działa w obie strony. My również czerpiemy inspirację od naszych dostawców inwestujących w nowe technologie, które redukują wpływ produkcji na środowisko, czy np. współpracujących z nami armatorów, którzy stawiają na paliwa o niższym śladzie węglowym. Jesteśmy przekonani, że mając wspólne cele możemy podejmować się ambitnych zobowiązań – komentuje Dorota Jankowska-Tomków.

Inicjatywa SBTi zrzesza obecnie znaczącą część światowego biznesu, który publicznie ujawnia swoje zobowiązania klimatyczne – zgodne z najwyższą ambicją Porozumienia Paryskiego, a metodyka liczenia emisji rekomendowana przez SBTi jest spójna z GHG Protocol. Jak potwierdza Tomasz Gasiński, dyrektor Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte:
Firmy definiujące cele w ramach inicjatywy SBTi określają zarówno cele dla własnej działalności (w zakresie 1 i 2), jak również dla kluczowego z punktu widzenia emisji łańcucha dostaw zakresu 3. Szczególnie w tym ostatnim obszarze bieżące raporty klimatologów (IPCC) wskazują potrzebę wspólnego działania zarówno liderów rynkowych, jak i podmiotów w całych łańcuchach dostaw. Należy pamiętać, że liderzy łańcuchów wartości mają przywilej silnej pozycji rynkowej, ale to na nich również spoczywa odpowiedzialność uświadamiania i angażowania swojego łańcucha dostaw do podjęcia transparentnych działań na rzecz ograniczenia emisji i w efekcie ograniczenia zmian klimatu.

 

Weryfikacja celów dekarbonizacji przez SBTi to kolejny ważny krok wspierający zrównoważony rozwój LPP. Stawiając sobie w tym zakresie ambitne cele, firma nie tylko podejmuje kolejne zobowiązania, ale także wspiera propagowanie wśród pracowników oraz otoczenia firmy wiedzy na temat zagadnień z obszaru ESG. Tak powstał projekt pt. „Z ESG na Ty”, który w przystępny sposób przybliża tylko z pozoru skomplikowaną tematykę. W pierwszej odsłonie cyklu o SBTi, dekarbonizacji i emisji gazów cieplarnianych rozmawiają Ewa Janczukowicz-Cichosz - ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i Aleksandra Kędziora, starsza specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju z LPP. Ten oraz kolejne odcinki prezentowane będą na wewnętrznej platformie komunikacji, a w planach jest także publikacja w social media gdańskiej spółki.

 

Link do pierwszego odcinka z cyklu LPP „Z ESG na Ty”: Porozmawiajmy o współpracy z Science Based Targets (SBTi): https://youtu.be/KKJU5W-UsBE

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.