NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego

NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego - ZielonaGospodarka.pl
12.04.2024 14:16
Strona główna Energetyka, OZE NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego

Partnerzy portalu

NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przedstawiło w piątek Symulator Polskiego Systemu Energetycznego. Umożliwia on analizę różnych wariantów transformacji energetycznej Polski.

Za pomocą danych liczbowych Symulator Polskiego Systemu Energetycznego pokazuje, jaki stopień bezemisyjności przyniesie zastosowanie różnych systemów energetycznych w różnych konfiguracjach. Narzędzie ma też umożliwić podmiotom gospodarczym, prosumentom, środowisku badawczemu oraz jednostkom samorządów terytorialnych analizę danych i wybór najbardziej korzystnych źródeł energii dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

„Mamy przed sobą misję przestawienia Polski na zielone tory rozwoju, to nie uda się bez przebudowy sektora energetycznego. Aby to osiągnąć, potrzebujemy współdziałania branży energetycznej, administracji i nauki – symulator jest dobrym przykładem takiej współpracy. Dobrze też, że jesteśmy razem w Unii, do tego projektu użyto funduszy europejskich – dzięki temu wsparciu możemy lepiej i szybciej reagować na wyzwania” – skomentowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w informacji prasowej.

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego jest „narzędziem wskazującym kierunek rozwoju transformacji sektora energetycznego z uwzględnieniem ciepłownictwa, transportu i energetyki” – napisano w komunikacie. Wskazuje on główne technologie w zakresie produkcji, odbioru i magazynowania energii, a także właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi technologiami, tj.: energetyką wiatrową na lądzie, na morzu i farmami fotowoltaicznymi. Symulator prezentuje też technologie, które powinny być wdrażane w Polsce w kolejnych latach w celu transformacji całej gospodarki.

„Z ogromną satysfakcją przyjmujemy informację o stworzeniu Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego, który wsparto z budżetu UE w kwocie niemal 300 tysięcy złotych. Wierzymy, że jego szerokie zastosowanie przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Unii Europejskiej” – powiedziała Angela Martinez Sarasola, kierowniczka polskiego wydziału Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Twórcy narzędzia podkreślają, że pozwoli ono określić, w które technologie należy inwestować.

„Symulator pomaga także nakreślić kierunek rozwoju sektora energetycznego beneficjentom konkursów NCBR. Jako narzędzie edukacyjne pozwala każdemu użytkownikowi, poprzez własne eksperymenty z ustawieniami, zrozumieć, jakie mogą być główne elementy przyszłej sieci energetycznej i jakie mogą być pomiędzy nimi zależności i proporcje” – napisano w komunikacie.

„Źródła energii przyszłości, o dużym potencjale w warunkach polskich, to wiatr i fotowoltaika – wszystkie one dostarczają energię w postaci elektryczności. Jest to też najbardziej efektywny nośnik generujący przy tym najmniej zanieczyszczeń. Z tych względów system energetyczny przyszłości będzie oparty właśnie na energii elektrycznej i zintegrowany sektorowo. W odróżnieniu od obecnej sytuacji, w której paliwa dla transportu, ogrzewanie domów i sieć elektroenergetyczna funkcjonują w dużym stopniu w oderwaniu od siebie” - powiedział podczas konferencji Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Symulator może posłużyć również jako narzędzie przydatne do ewaluacji technologii, które dopiero maja? powstac´. Wykorzystanie symulatora w weryfikacji parametrów i zakresu rozwiązania planowanego do opracowania w ramach danego projektu badawczego pozwoli stwierdzić´, czy faktycznie przyniesie ono zamierzony efekt dla systemu elektroenergetycznego, czy dana? technologie? warto rozwijac´ pod ka?tem warunko´w panuja?cych na terenie Polski.

Symulator Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest narzędziem powszechnie dostępnym oraz bezpłatnym, dostępnym na stronie: https://symulatorsystemuenergetycznego.ncbr.gov.pl/

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoj Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Pomoc Techniczna.

Autorka: Urszula Kaczorowska

uka/ bar/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.