NFOŚiGW: od 13 lutego br. będzie można składać wnioski o wsparcie dla biogazowni wykorzystujących odpady komunalne

zk

08.02.2023 09:44 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE NFOŚiGW: od 13 lutego br. będzie można składać wnioski o wsparcie dla biogazowni wykorzystujących odpady komunalne

Partnerzy portalu

NFOŚiGW: od 13 lutego br. będzie można składać wnioski o wsparcie dla biogazowni wykorzystujących odpady komunalne - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Od 13 lutego będzie można składać wnioski w ramach programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” - poinformował PAP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, w ramach którego oferowane jest dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Program jest skierowany do przedsiębiorców. W jego ramach wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

„Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu +Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny+ będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać od dnia 13.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków” – podał NFOŚiGW w materiale nadesłanym PAP.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, wynoszącej do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na samą inwestycję. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Pozwala na uzyskanie autonomii energetycznej zakładów gospodarowania odpadami, co prowadzi do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania a finalnie zmniejszenia opłat wnoszonych przez mieszkańców. Efektem skojarzonym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnące ceny energii to również rosnące ceny nawozów. W instalacjach fermentacji bioodpadów komunalnych może być wytwarzany bardzo dobry i tańszy zamiennik dla nawozów sztucznych” – powiedział, cytowany w informacji, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Program został zaakceptowany przez Minister Klimatu i Środowiska, Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który przeznaczył budżet na ten cel w wysokości 1,5 mld zł.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.