Orlen. Projekt morskiego terminalu przeładunkowego CO2 otrzymał z KE grant na 2,54 mln euro

Orlen. Projekt morskiego terminalu przeładunkowego CO2 otrzymał z KE grant na 2,54 mln euro - ZielonaGospodarka.pl
13.12.2023 13:00
Strona główna Energetyka, OZE Orlen. Projekt morskiego terminalu przeładunkowego CO2 otrzymał z KE grant na 2,54 mln euro

Partnerzy portalu

Orlen. Projekt morskiego terminalu przeładunkowego CO2 otrzymał z KE grant na 2,54 mln euro - ZielonaGospodarka.pl

Przeładunkowy terminal morski CO2, wspólny projekt Orlenu, Lafarge Cement i Air Liquide Polska, uzyskał grant Komisji Europejskiej w wysokości 2,54 mln euro m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja wpisuje się w strategiczne cele koncernu ograniczania emisji własnych CO2.

Jak podkreślił Orlen, informując w środę o przyznaniu grantu, koncern w latach 2027–2030 będzie dysponował potencjałem zagospodarowania lub sekwestracji 3 mln ton CO2 rocznie.

"Morski terminal przeładunkowy dwutlenku węgla - wspólne przedsięwzięcie Orlen, Lafarge Cement S.A. i Air Liquide Polska – uzyskał grant Komisji Europejskiej na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz studiów wykonalności łańcucha dostaw. Budowa terminala przyczyni się do realizacji strategicznych celów koncernu w zakresie ograniczania emisji własnych CO2" - oznajmił Orlen.

Według niego, realizacja projektu umożliwi także świadczenie usług związanych z zarządzaniem CO2 na rzecz podmiotów, dla których jego wychwytywanie i sekwestracja jest jedyną dostępną technologią umożliwiającą redukuję emisji.

Orlen wyjaśnił, że planowany terminal CO2 jest częścią inicjatywy "PL-EU Interconnector", wpisanej na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania - PCI, na którą trafiają projekty szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

"Celem projektu jest finalizacja badań inżynieryjnych i transportowych, niezbędnych do budowy multimodalnego terminala dwutlenku węgla w Gdańsku" - zaznaczono w informacji. Podkreślono zarazem, że grant w wysokości 2,54 mln euro został przyznany w ramach programu "Łącząc Europę" - CEF Energy PCI "Studies" i posłuży do przygotowania dokumentacji projektowej, w tym do realizacji Front–End Engineering Design (FEED) dla terminala morskiego.

Jak zapowiedział Orlen, "budowa terminala będzie podzielona na dwa etapy, przy czym w pierwszym instalacja ma uzyskać przepustowość 3 mln ton CO2 rocznie". Koncern wyliczył, że około 1 mln ton CO2 przypadnie właśnie jemu - na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla z zakładu produkcyjnego w Płocku, około 1 mln ton wykorzysta spółka Lafarge Cement, natomiast pozostałe około 1 mln ton zostanie udostępnionych w ramach usług komercyjnych.

"Z takiego rozwiązania skorzystają branże, w których uniknięcie emisji CO2 jest trudne z powodów technologicznych, skutkujących brakiem możliwości istotnego ograniczenia emitowanego dwutlenku węgla, w szczególności sektor hutniczy i cementowy" - ocenił Orlen.

Koncern uściślił, że "przewidywanym miejscem budowy terminala jest Gdańsk", przy czym według założeń, CO2 będzie dostarczany z zakładów przemysłowych centralnej i północnej części kraju, a następnie przeładowywany na statki i transportowany do docelowych miejsc sekwestracji zlokalizowanych pod dnem morza. "Początkowo transport dwutlenku węgla do terminala będzie realizowany koleją, jednak docelowym rozwiązaniem jest budowa rurociągu przesyłającego CO2" - wyjaśniono w informacji.

Jak przypomniał Orlen, spółka Lafarge Cement, będąca jego partnerem przy przedsięwzięciu, w styczniu 2023 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu Kujawy Go4ECOPlanet w ramach konkursu Innovation Fund. Projekt przewiduje uruchomienie w 2027 r. w Cementowni Kujawy instalacji do wychwytywania CO2, która umożliwi całkowitą redukcję śladu węglowego z wypału klinkieru.

Koncern zwrócił uwagę, że "budowa terminala morskiego CO2 to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedna z pierwszych w regionie". Ocenił także, że "projekt pozwoli Grupie Orlen zbudować pozycję lidera usług zarządzania emisjami dwutlenku węgla oraz ułatwi osiągnięcie przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r." "Inwestycja przyczyni się do rozwoju infrastruktury dla transportu CO2 w Europie Środkowej i Centralnej" - wskazał jednocześnie Orlen.

Dodatkowo - jak wspomniano w informacji - we wrześniu tego roku Orlen, wspólnie z partnerami: spółkami Lafarge Cement i Air Liquide Polska, a także we współpracy z Orlen Lietuva, litewską spółką Grupy Orlen, uzyskał dla projektu ECO2CEE, kontynuacji projektu "EU CCS Interconnector", status unijnego projektu PCI na nowej liście, co umożliwi ubieganie się w latach 2024-2025 o wsparcie finansowe prac wykonawczych terminalu z programu CEF Energy PCI "Works".

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Ma też sieć stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Grupa Orlen chce jednocześnie rozwijać bezpieczną energetykę jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniająca jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, przewiduje, że do końca tej dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.