PE naciska na zaostrzenie przepisów UE w sprawie przewożenia odpadów

zk

19.01.2023 15:06 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling PE naciska na zaostrzenie przepisów UE w sprawie przewożenia odpadów

Partnerzy portalu

PE naciska na zaostrzenie przepisów UE w sprawie przewożenia odpadów - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami państw Unii Europejskiej w sprawie nowego prawa, które ma zmienić unijne procedury i środki kontroli dotyczące przewozu odpadów. W 2020 r. eksport odpadów z UE do państw spoza Unii osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16 proc. światowego handlu odpadami. Ponadto co roku około 67 mln ton odpadów jest przemieszczanych między państwami UE.

Zmienione przepisy powinny skuteczniej chronić środowisko i zdrowie ludzkie. W przyjętym tekście posłowie popierają wyraźny zakaz przemieszczania wszystkich odpadów przeznaczonych do utylizacji na terenie UE, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone w ograniczonych i dobrze uzasadnionych przypadkach. Zakazany byłby również eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów nienależących do OECD.

Eksport odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do zrównoważonego ich przetwarzania. Posłowie chcą także zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz stopniowego zaprzestania ich eksportu do krajów OECD w ciągu czterech lat.

Parlament wzywa do stworzenia unijnego mechanizmu opartego na ocenie ryzyka, który byłby wskazówką dla krajów UE, przeprowadzających kontrole w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Sprawozdanie zostało przyjęte we wtorek 594 głosami za, 5 przeciw, przy 43 wstrzymujących się.

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPP) powiedziała, że ambitne stanowisko w nadchodzących negocjacjach z państwami członkowskimi zostało poparte przez szeroką większość na sesji plenarnej.

"Musimy przekształcić odpady w zasoby na wspólnym rynku, a tym samym lepiej zadbać o nasze środowisko i konkurencyjność. Nowe przepisy ułatwią nam również zwalczanie przestępczości związanej z odpadami w UE i poza nią. A dzięki zakazowi eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, który proponujemy, dążymy do znacznie bardziej innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi tworzywo sztuczne. To prawdziwa wygrana dla następnych pokoleń" - wskazała.

17 listopada 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący reformy przepisów UE w zakresie przemieszczania odpadów, ustanawiając procedury i środki kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu, rodzaju przemieszczanych odpadów oraz rodzaju przetwarzania odpadów, stosowanego po dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Tagi:
odpady, transport, ue, ke , pe

Partnerzy portalu

eco_consult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.