WIOŚ nałożył kary na stację demontażu pojazdów z powiatu kartuskiego

WIOŚ nałożył kary na stację demontażu pojazdów z powiatu kartuskiego - ZielonaGospodarka.pl
05.04.2024 12:56
Strona główna Odpady, Recykling WIOŚ nałożył kary na stację demontażu pojazdów z powiatu kartuskiego

Partnerzy portalu

WIOŚ nałożył kary na stację demontażu pojazdów z powiatu kartuskiego - ZielonaGospodarka.pl

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska nałożyli 130 tys. zł kar na firmę z powiatu kartuskiego zajmującą się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie kontroli stwierdzono szereg naruszeń.

"Podmiot kontrolowany posiada wymagane decyzje, w tym decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego określającą gospodarkę odpadami, wydaną na prowadzenie tego typu działalności na jednej działce. Jednakże przedsiębiorca zgromadził na terenie kolejnych czterech działek, na które nie posiadał pozwolenia, ok. 700 pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpady oraz części pojazdów" - przekazał zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) Radosław Rzepecki.

Wyjaśnił, że inspektorzy WIOŚ w trakcie kontroli stwierdzili na terenie przedsiębiorcy magazynowanie olejów odpadowych niezgodne z wymaganiami, w tym na nieutwardzonym, nieszczelnym terenie, czy w pojemnikach z narażeniem na warunki atmosferyczne.

Brakowało monitoringu wizyjnego części miejsc magazynowania odpadów. Ponadto kontrolowany przedsiębiorca zbierał odpady w postaci tworzyw sztucznych, pianki i gumy oraz zużyte opony bez zezwolenia. Do tego prowadził ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Rzepecki dodał, że w marcu br. przeprowadzono postępowanie pokontrolne, którego efektem było wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych: 100 tys. zł za nieprowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów palnych, takich jak opony samochodowe, tworzywa sztuczne, gąbki czy guma (największa z kilku pryzm miała 20 metrów długości, 15 metrów szerokości i 4 metry wysokości).

Ponadto nałożono kary w wysokości 10 tys. zł za magazynowanie olejów odpadowych niezgodnie z przepisami, co polegało na braku zabezpieczenia pojemników przed działaniem czynników atmosferycznych czy też brakiem oznakowania miejsc magazynowania tych odpadów, oraz 20 tys. zł za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym, co polegało między innymi na niewpisywaniu w kartach ewidencji masy i rodzaju odpadów powstałych z demontażu pojazdów.

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zapowiedział, że wobec skontrolowanego podmiotu toczą się kolejne postępowania. 

pm/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.