PGE, Energa i Tauron mają zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do NABE

PGE, Energa i Tauron mają zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do NABE - ZielonaGospodarka.pl
10.08.2023 10:33
Strona główna Energetyka, OZE PGE, Energa i Tauron mają zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do NABE

Partnerzy portalu

PGE, Energa i Tauron mają zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do NABE - ZielonaGospodarka.pl

Spółki energetyczne – PGE, Energa i Tauron – poinformowały w czwartek w komunikatach giełdowych o uzyskaniu zgód korporacyjnych na sprzedaż aktywów węglowych do NABE.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego (…) w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (…) oraz raportu bieżącego (…) w sprawie otrzymania propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Energa Wytwarzanie SA akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (…) Zarząd Energa SA (…) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku pozyskano niezbędną zgodę korporacyjną na podpisanie dokumentu podsumowującego warunki Transakcji” – podano w komunikacie Energii.

Bardzo podobny komunikat wydała także PGE, w przypadku której chodzi o sprzedaż 100 proc. akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

„Zarząd PGE wskazuje, że Transakcja jest zgodna ze strategią Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, która zakłada wydzielenie aktywów węglowych z Grupy Kapitałowej PGE” – dodano w komunikacie PGE.

Z kolei w przypadku firmy Tauron Polska Energia sprzedaży ma podlegać 100 proc. akcji Tauron Wytwarzanie.

„(…) w dniu 10 sierpnia 2023 r. pozyskano niezbędne zgody korporacyjne na warunki brzegowe określone w dokumencie podsumowującym warunki Transakcji oraz na podwyższenie kapitału własnego TW o kwotę 652 mln zł i na objęcie przez Emitenta nowo wyemitowanych akcji TW. Pokrycie podwyższenia kapitału własnego TW nastąpi poprzez potrącenie (konwersję) części istniejącego zadłużenia TW wobec Emitenta” – wskazano w komunikacie firmy.

W połowie lipca cztery spółki energetyczne (PGE, Energa, Tauron i Enea) otrzymały ofertę sprzedaży ich aktywów węglowych. Cena sprzedaży przez PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wynosiła 849 mln zł. Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie 5,4 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Zaproponowana cena sprzedaży przez Energę Wytwarzanie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka wynosiła 153 mln zł.

Jeśli chodzi o Eneę, zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł. Zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu.

Na wartość zakupu spółki Tauron Wytwarzanie składają się dwa elementy: cena za akcje TW i wartość zadłużenia TW w stosunku do Tauron Polska Energia, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Taurona zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji przez Skarb Państwa. Tauron podał, że według stanu na 30 września 2022 r. zadłużenie wynosiło 6,3 mld zł. Zadłużenie do dnia nabycia akcji zostanie zmniejszone o 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu na kapitał własny Tauron Wytwarzanie.

Część zadłużenia w kwocie 2,1 mld zł podlegać będzie spłacie przez 8 lat, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki.

Do NABE, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

W grudniu 2022 r. Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu NABE.

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.